Arkiv: February 2016

Berkeley i höst!

I höst kommer jag, Maths Bertell, att befinna mig i det soliga Kalifornien, närmare bestämt på UC Berkeley. Jag har fått ett stipendium från STINT för att kunna undervisa där under en termin. Undervisningen kommer att ha stark koppling till mitt forskningsområde och forskningsmiljön på Department of Scandinavian där jag kommer att vara, är också […]