Imorgon kommer studenterna!

Kursen Viking and Medieval Scandinavia har nu lite över 30 registrerade studenter och med planeringen färdig och förberedelserna för en hel höst i full gång kan jag konstatera att det inte bara blir en spännande kurs för studenterna, utan även för mig! Jonas Wellendorf och jag kommer att dela på kursen, men också delta i varandras föreläsningar. Det blir ett nytt grepp för mig, annars när jag har undervisat på kurser med flera lärare har man bara haft en övergripande idé om vad andra lärare har gjort på kursen. På kursen har vi tre böcker: Judith Jeschs The Viking Diaspora, museiboken Vikings: Life and Legend (red. G. Williams et al) och Penguin Historical Atlas of the Vikings (J. Haywood), samt en samling texter i ett kompendium. Jonas har gjort det mesta av urvalet, men jag har också bidragit med Völuspá och en del runologi. Jag ska också dryfta Adam av Bremens fjärde bok. Eftersom Jonas är filolog och jag religionsvetare så blir tyngdpunkten lite olika, men det blir intressant. Kursen är ju främst historisk, så vi kommer att behandla mycket av texter från olika kulturer ur ett historiekällkritiskt perspektiv.

På plan F i Dwinelle Hall samsas Department of Scandinavian (ja, det är ett lite rumphugget namn med oklar historia) med den italienska avdelningen. Professorerna har i stort sett återvänt från sina sommarvistelser. Som skandinaviskt räknas även finska och jag fick idag möjlighet att lufta min skraltiga finska med professorn i ämnet, Sirpa Tuomainen. Den språkliga miljön är alltså en blandning av germanska, latinska och finsk-ugriska element med ibland oklara isoglosser.