Gästibloggare

Att expandera en kundserviceverksamhet i en pandemi

Sommaren har passerat, en sommar där många i Sverige har haft hemester. I semestertider var det också många som tog chansen att gå igenom sina bank- och försäkringspärmar, och tog kontakt med sin bank. Vi backar bandet till mars då allt började. Pandemin var ett faktum och den drog med sig världsekonomin, vilket resulterade i …

Gästibloggare

Hur lockar vi kompetens till en bransch vars produkter och levererade tjänster kan upplevas som ett nödvändigt ont?

Länsförsäkringar Västernorrland firade 175 år som bolag under 2019. Historiken kring det kundägda bolaget handlar om hur försäkringskollektivet delat på ekonomiska risker över decennierna. Affärsmodellen idag är snarlik den som var aktuell före förra sekelskiftet men riskerna, teknikutvecklingen och kundbeteenden samt förväntningarna är givetvis helt annorlunda. Situationen är likartad i hela försäkringsbranschen. Låt oss här …

Gästibloggare

Digitalisering på snabbspolning

På SPV pratar vi ofta om digitaliseringens tidevarv, vikten av att som organisation vara flexibel, följa med i omvärldens allt snabbare förändringar och ställa för en framtid där våra kunders beteenden ser annorlunda ut. Hur behöver vi rigga vår verksamhet för att möta dessa krav? Hur fortsätter vi bli mer agila och kundfokuserade i våra …

Peter Öhman

Coronapandemin påskyndar utvecklingen av korta flexibla högskolekurser

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden och i spåren av landsomfattande permitteringar har uppmärksamheten bland annat riktats mot högre utbildning. Först tillkännagav KK-stiftelsen en satsning på 50 miljoner kronor till utbildningsinsatser som snabbt kan ge stöd till de delar av näringslivet som drabbats ekonomiskt av Coronakrisen. Sedan meddelades det att Regeringen satsar 30 miljoner kronor på …

Gästibloggare

Friedrich Bünsow – superentreprenören!

Året är 1845 och en ensam ung konstnärsson från Kiel vid namn Friedrich Bünsow stiger i land på Skeppsbron i Stockholm. Ingen kunde ana att just den här ynglingen från Tyskland skulle komma att kröna sin bana som en av Sveriges rikaste personer. Vem kunde veta att han skulle bygga upp ett stort imperium tack …

Barbro Widerstedt

En arbetsmarknad i förändring

Något som en ordentlig kris kan åstadkomma är stora förändringar på arbetsmarknaden, både vad gäller vilka jobb som finns och hur dessa jobb utförs. Arbetsmarknaden är den viktigaste källan till inkomst för en majoritet av befolkningen och har varit så under hela den industriella epoken. Sysselsättningsdynamiken – hur arbetsmarknaden förändras – beror på teknisk utveckling, …

Anna-Karin Stockentrand

Tjänstepensionen i tider av kris

Coronapandemin har redan fått förödande effekter på både hälsa och ekonomi världen över – två områden som hänger tätt ihop. I det här inlägget vill jag rikta uppmärksamhet mot ett specifikt område som vi i och med krisen fått extra stor anledning att fundera över, nämligen tjänstepensionen. För människor som inom en ganska snar framtid …

Gästibloggare

Att kommunicera i kris

En kris innebär att något oförutsett händer som du inte alltid kan kontrollera och som påverkar många människor. I en kris är kommunikation det viktigaste verktyget du har för att lyckas ta dig igenom krisen och hantera dess konsekvenser. Snabbhet, proaktivitet och uthållighet är några faktorer som spelar roll i hur väl du lyckas med …

Edith Andresen

Hållbara människor – kan det vara ett resultat av covid-19?

Coronastormen är här för att stanna – länge, enligt expertisen – fast hur länge vet ingen. Det är vårat Nu. Vardagen fylls med skrämmande nyheter om hur allt fler blir sjuka, inlagda för intensivvård och avlider, om hur många som mist sina jobb, sina företag, sina livsverk och sin försörjning. Lägg till isolering och social …

Anna-Karin Stockentrand

Distansarbete – inte bara nackdelar

Just nu är vi många som arbetar hemifrån. Vi möts i den virtuella världen. Talar i telefon, ses via Skype och Zoom. Datorskärmen med alla kollegornas ansikten i fyrkanter bredvid varandra har snabbt blivit en vana. Det kan kännas tråkigt att inte kunna mötas i verkligheten. De informella fikastunderna försvinner och de spontana mötena och …