Mustafa Nourallah

Internationella e-valutan Diem har många nackdelar

Facebook, ett gigantiskt socialt och affärsmässigt nätverk, utvidgar ständigt sina intresse- och verksamhetsområden. Nu lanseras en ny internationell e-valuta som heter Diem, men denna e-valuta riskerar att leda till negativa konsekvenser för vårt samhälle. För några år sedan infördes en lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. För att bidra till …

Irina Dimitrova

Det kontantlösa samhället knackar på dörren: Är vi redo?

Sverige är ett land i framkant när det gäller digitalisering, också när det gäller utvecklingen av e-valutor. En rapport från den kanadensiska centralbanken påtalar också pandemins effekter på utvecklingen av digitala betalningsmetoder, ofta med motiveringen att kontanter bidrar till ökad smittspridning av Covid-19. Som bekant är det välkänt att myntet har två sidor. Det gäller …

Gästibloggare

Från student på Mittuniversitetet till auktoriserad revisor

Hur börjar man berätta om en resa som tagit en från ekonomprogrammet på Mittuniversitetet till auktoriserad revisor och gruppchef på PwC i Sundsvall? Det känns som igår då jag tog mina första steg innanför N-huset på campusområdet för introduktionen, nu då jag räknar på det var det alltså 10 (!) år sedan. Med detta blogginlägg …

Peter Öhman

Med engagerade fastighetsbolag kan regionen ha framtiden för sig

Har medelstora städer och arbetsmarknadsregioner framtiden för eller mot sig? Frågan är inte så lätt att besvara eftersom forskningen om medelstora städer är tämligen begränsad. Vi vet alltså ganska lite om detta, men det hindrar oss inte från att tro och tycka desto mer. Låt oss inledningsvis notera att medelstora städer inte ska ses som …

Gästibloggare

Att expandera en kundserviceverksamhet i en pandemi

Sommaren har passerat, en sommar där många i Sverige har haft hemester. I semestertider var det också många som tog chansen att gå igenom sina bank- och försäkringspärmar, och tog kontakt med sin bank. Vi backar bandet till mars då allt började. Pandemin var ett faktum och den drog med sig världsekonomin, vilket resulterade i …

Gästibloggare

Hur lockar vi kompetens till en bransch vars produkter och levererade tjänster kan upplevas som ett nödvändigt ont?

Länsförsäkringar Västernorrland firade 175 år som bolag under 2019. Historiken kring det kundägda bolaget handlar om hur försäkringskollektivet delat på ekonomiska risker över decennierna. Affärsmodellen idag är snarlik den som var aktuell före förra sekelskiftet men riskerna, teknikutvecklingen och kundbeteenden samt förväntningarna är givetvis helt annorlunda. Situationen är likartad i hela försäkringsbranschen. Låt oss här …

Gästibloggare

Digitalisering på snabbspolning

På SPV pratar vi ofta om digitaliseringens tidevarv, vikten av att som organisation vara flexibel, följa med i omvärldens allt snabbare förändringar och ställa för en framtid där våra kunders beteenden ser annorlunda ut. Hur behöver vi rigga vår verksamhet för att möta dessa krav? Hur fortsätter vi bli mer agila och kundfokuserade i våra …

Peter Öhman

Coronapandemin påskyndar utvecklingen av korta flexibla högskolekurser

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden och i spåren av landsomfattande permitteringar har uppmärksamheten bland annat riktats mot högre utbildning. Först tillkännagav KK-stiftelsen en satsning på 50 miljoner kronor till utbildningsinsatser som snabbt kan ge stöd till de delar av näringslivet som drabbats ekonomiskt av Coronakrisen. Sedan meddelades det att Regeringen satsar 30 miljoner kronor på …

Gästibloggare

Friedrich Bünsow – superentreprenören!

Året är 1845 och en ensam ung konstnärsson från Kiel vid namn Friedrich Bünsow stiger i land på Skeppsbron i Stockholm. Ingen kunde ana att just den här ynglingen från Tyskland skulle komma att kröna sin bana som en av Sveriges rikaste personer. Vem kunde veta att han skulle bygga upp ett stort imperium tack …

Barbro Widerstedt

En arbetsmarknad i förändring

Något som en ordentlig kris kan åstadkomma är stora förändringar på arbetsmarknaden, både vad gäller vilka jobb som finns och hur dessa jobb utförs. Arbetsmarknaden är den viktigaste källan till inkomst för en majoritet av befolkningen och har varit så under hela den industriella epoken. Sysselsättningsdynamiken – hur arbetsmarknaden förändras – beror på teknisk utveckling, …