Samhällsekonomiska effekter av covid-19

I Mittuniversitetets strategi för 2019–2023 står att vi är ett globalt universitet med regionalt engagemang, med akademiska miljöer som tar sig an globala utmaningar och bidrar till regional utveckling. Sällan har väl detta känts så aktuellt och angeläget som denna vår när covid-19 skapar utmaningar för oss alla. Som ni kunnat läsa här på bloggen …