Jonas Nygård Skalman

Projektstart

Hejsan!

 

Välkommen och nu har projektet dragit igång, det går än så länge under det spännande projektnamnet badsensorn!

 

Syftet med projektet är att utveckla en Internet of things (IoT) lösning avseende ett sensorsystem som skall kunna placeras vid badplatser. Sensorn skall kontinuerligt övervaka vissa parametrar, vilka sedan kan kopplas till exempelvis Sundsvalls kommuns fritidskarta.

 

Några ramverk inom projektet:

 

Tid: 4 veckor á 40 hr/vecka.

Budget: Begränsad (3 Studenter).

 

Sensors systemets initiala krav:

 • mäter vattentemperatur
 • mäter minst en ytterligare relevant parameter
 • är uppkopplad via LoRaWAN
 • kan användas i vattnet (förslutning)
 • har en relevant livslängd  

 

Bloggens upplägg

I denna blogg så kommer hela projektets arbete att dokumenteras, allt ifrån hur själva planeringsfasen genomförts till mer specifika tekniska detaljer som val av komponenter, programmering av mjukvara och hårdvarudesign. Varje veckas arbete kommer också att sammanfattas med en veckoavslutning där även nästa veckas arbete kortfattat presenteras. Extra inlägg kan också förekomma under arbetet där mer detaljerade koncept och beskrivningar presenteras, exempel på detta skulle kunna vara hur ett visst kommunikationsprotokoll implementerats i kod.

Första veckans arbete

Under denna första veckas arbete så har mer praktiska och administrativa aspekter inom det kommande arbetet genomförts.

Ett initialt projektmöte med projektets medlemmar har genomförts där bland annat gemensam molnlagringstjänst skapats, ett Trello bord för uppgiftsammordning samt grundläggande projektregler skapats.

 

Som en första utgångspunkt i projektstarten blir det att rangordna en prioriteringslista. Som exempel på hur en första arbetslista kan se ut på följande sätt.

 

 1. Kontakta Sundsvalls Kommun
 2. Bloggen
  1. Dokumentation
 3. Planering
  1. Trello
  2. Excel
 4. Val av komponenter
  1. MCU
  2. Sensorer
  3. Batterier
  4. Övriga
 5. Strömförsörjning
 6. Etiska aspekter
 7. PCB?

Som högsta prioritet ligger naturligtvis att på en mer detaljerad nivå ta reda på specifikationerna och de detaljer en produkt beställare har. I följande ordning så kommer en inledande dokumentation (denna blogg!) samt initial planering för kommande veckor. En inledande analys av möjliga komponenter har också inletts denna vecka där en första hänsyn främst tas till utvecklingsmöjligheter och prislapp.

 

Under kommande vecka så förväntar vi oss att få en mer detaljerad kravbild på projektet samt presentera en tidsplan och hur val av komponenter vs produktkrav(begränsningar) kan gå till.

 

/Jonas, Viktor, Kastriot