Kastriot Rexhaj

Etapp två

Uppdatering!

I det senaste blogginlägget så introducerade vi bland annat syftet med projektet som har dragit igång Connected waters (eller badsensorn för ett informellt namn som mer återspeglar det tilltänkta problemområdet). Ett ramverk presenterades också där vi angav budgeten och tidsramen för projektet.

Första veckan bestod av att identifiera sensorns initiala krav, resonera kring komponent omfånget, sätta upp en planering och förbereda relevanta verktyg (trello, excel). Till den andra veckan – etapp två (v. 5) så har vi hunnit träffa Anders, friluftsstrateg från Sundsvall kommun där vi i gemensam diskussion resonerat oss fram till en tydligare kravbild för projektet. Vi har diskuterat förväntningar, möjligheter och begränsningar.

Följande mål som vi förväntas nå under projektet:

 • En portabel lösning som mäter vatten- och lufttemperatur.
 • LoRaWAN funktionalitet för att kommunicera värden till eventuellt fritidskartan.
 • En livslängd på fem månader för att täcka badsäsongen.

Det pågår fortfarande en teknisk analys kring möjligheten att integrera en solpanel till prototypen. Den skulle i sådana fall kunna agera både som extra strömförsörjning men även utnyttjas till att bedöma solstyrkan (kan vara av intresse att veta innan man åker att bada).

Under veckan så har vi även genomfört en första komponentbeställning. Gruppen har i ett tekniskt utredningsarbete kommit fram till att använda ett utvecklingskort från STMicroelectronics med inbyggd LoRa®-funktionalitet. Modulen refereras till som CMWX1ZZABZ-091 (Murata) och är av typ ARM-arkitektur. Den har både digitala och analoga ingångar, är strömsnål och kan försättas i viloläge.

Projektet kommer i första hand försöka implementera en analog temperaturgivare från Honeywell som bedöms ha en god precision och förutsättningar för att klara sig i vatten. Denna typ av sensor bedöms kunna användas för både vatten- och lufttemperatur mätningar. Andra temperaturgivare (av typ digital) har också beställts för att kunna göra jämförelser.

Ljusdetektorer beställdes inte in under denna etapp. En diskussion pågår kring hur tillförlitliga dessa är utomhus och om det inte är bättre med en solpanel. Som tidigare nämnt så skulle detta kunna ge fördelen att både mäta solljus och ladda upp enheten på samma gång.

Arbetet har under denna etapp delats in i olika ansvarsområden. De två huvudområdena är

 • Hårdvara och elektronik
 • Gränssnitt och mjukvara

Varje student i gruppen har utdelats att ta ett större ansvar för ett ansvarsområde. Detta utesluter naturligtvis inte samarbete; utan det är snarare en förutsättning för att det ska fungera.

Tiden vid den senare delen av etappet användes för att planera upp etapp tre. Ett gemensamt beslut togs för att göra följande under nästa etapp:

 1. Undersöka vilka typer av kretsar som kan komma att behövas för att kunna integrera den analoga temperaturgivaren till att kommunicera effektivt med det valda utvecklingskortet.
 2. Resonera kring möjligheten att under senare etapper beställa in solpaneler; och hur väl dessa skulle fungera att implementera till den befintliga tilltänkta lösningen. Ett resonemang bör bland annat göras huruvida tid finns.
 3. Bekanta sig med ARM-arkitekturen.
 4. Identifiera väsentliga moduler och portar som kommer att behöva användas på utvecklingskortet.
 5. Läsa manualer, datablad och föreskrifter till Murata-kortet och tillgodogöra sig den kunskap som behövs för det fortsatta arbete kring programmering av mikrokontrollern.
 6. Installera nödvändiga mjukvaruverktyg för att arbeta med mjukvaruprogrammeringen.

Arbetet har delats upp och varje person tar ansvar för att leda sina egna krav framåt. Samarbete görs löpande mellan gruppmedlemmarna och regelbundna möten säkerställer att feedback och ideér ges utrymme.

/Jonas, Viktor, Kastriot