Viktor Lindholm

Vecka 7: Uppdatering

Ny vecka och nya tag med projektet.

Förra veckan kom första beställningen av komponenter som bestod av:

  • 3 st STM32L072CZY6TR utvecklingskort.
  • 2 st DS18B20 digitala temperatursensorer.
  • 1 st LTPCTGA20UEBITX01 Analog temperatursensor.
  • 1 st Deutsch kontakt till temperatursensorn.
  • 2 st LM358 OP-amp

Anledningen till att multiplar av vissa komponenter beställdes var av praktiska skäl. Så att alla i projektet ska kunna arbeta oberoende utav någon annan och på så vis sparar tid.

Mer som gjordes förra veckan var att ansvarsområden tilldelades till var och en, samt att en planering gjordes för att få en bra översikt på viktiga datum i projektet.  Ansvarsområden tilldelades så att Jonas och Kastriot har ansvaret för mjukvaruutvecklingen för LoRaWAN kommunikationen och avläsning av den digitala sensorn, Viktor har ansvaret för den analoga elektroniken som krets för strömförsörjning för enheten och den analoga temperatur sensorn, samt mjukvara för avläsning av den analoga sensorn. Projektplaneringen som gjordes blev så här:

Vecka 4: Projektstart
Vecka 5: Komponent beställning, veckomöte nr.1
Vecka 6: Installation av programvara och inläsning av datablad, Veckomöte nr.2
Vecka 7: Utvecklings start av projektet (Programmering och Analog design), Veckomöte nr.3, beställning av komponenter
Vecka 8: Fortsättning av utveckling
Vecka 9: Klar med programmering, börja göra mättester, beställning av mönsterkort
Vecka 10: Reserv vecka
Vecka 11: Prototypbygge
Vecka 12: Sluttest av prototyp      

Som kan ses utav planeringen så installerades programvara förra veckan och med det menas den utvecklingsmiljö som kommer användas för att jobba med utvecklings kortet. Den utvecklingsmiljö som valdes vart Keil MDK eftersom den har stöd för utvecklings kortet samt att det finns exempelkod till LoRaWAN för att snabbare komma igång. Lite extra som även hanns med förra veckan var att börja kolla på den analoga delen hur enheten skulle kunna vara strömförsörjd och hur kretsen för den analoga temperatursensorn ska vara uppbyggd. Tanken med strömförsörjningen är att göra enheten batterifri och istället använda superkondensatorer som laddas upp med hjälp av en solcell. En jämförelse utav DC-DC omvandlare och spänningsregulatorer har påbörjats för att utvärdera vilken som är mest lämplig till detta projekt. Kretsen för den analoga sensorn kommer bestå av en wheatstone brygga och en instrumentförstärkare som ska justeras till rätt område till AD-omvandlaren. Mer detaljerad information om mjukvaru delen och analoga delen  kommer komma i senare blogginlägg.

Denna vecka kommer programmeringen av utvecklings kortet göras och kretsschema för strömförsörjning och analoga sensorn kommer tas fram. Arbetet för mjukvaruutvecklingen har delats upp så att Jonas kommer programmera LoRaWAN för att sända data och Kastriot kommer programmera för att läsa data från den digitala sensorn, som använder sig av 1-wire dallas protocoll kommunikation.       

/Jonas, Viktor, Kastriot