Etapp två

Uppdatering! I det senaste blogginlägget så introducerade vi bland annat syftet med projektet som har dragit igång Connected waters (eller badsensorn för ett informellt namn som mer återspeglar det tilltänkta problemområdet). Ett ramverk presenterades också där vi angav budgeten och tidsramen för projektet. Första veckan bestod av att identifiera sensorns initiala krav, resonera kring komponent …