Välkommen till bloggen Connected waters

Under våren 2018 kommer studenter från civilingenjörsprogrammet i elektroniksystem ta fram ett uppkopplat sensorsystem som kan mäta intressanta parameter av vattnet runt Sundsvalls stränder. I denna blogg beskriver och dokumenterar studenterna sitt arbete under projektets gång.