Maria Lexhagen

Forskning och affärsnytta: ENTER & Åre

Nyligen hemkommen från ENTER-konferensen känner jag mig nöjd och förväntansfull inför vår framtida forskning inom e-Turism! Konferensen, som samlade 250 akademiker och praktiker och som också firade 20 års jubileum, erbjöd en kombination av bakåtblickande och framtidssscenarios & trender. Det verkar finnas ett outtömmligt behov av mer kunskap inom området vilket ju för en forskare känns som en kittlande utmaning. Idéerna om framtida projekt och möjligheter stod som spön i backen och man får se till att komma hem och omvandla denna energi till något konkret.

Dels presenterade jag, Matthias Fuchs och Wolfram Höpken ett forskningspapper (Multi-dimensional data modelling for a tourism destination data warehouse) från vårt forskningprojekt (The knowledge Destination)  i Åre och dels presenterade Åre Destination ABs VD Lars-Börje Eriksson Åres arbete med digital marknadsföring och en hållbar utveckling. Att delta på en konferens och få presentera både den akademiska kunskapen och affärsnyttan i ett forskningsprojekt är verkligen spännande och ett kvitto på att forskningen är relevant.

På mitt bord ligger nu också en nyutkommen bok som kopplar ihop hållbarhet och informationsteknologi inom turism (Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism, Frew A. & Ali A.). Den ger en bra utgångspunkt för att koppla ihop forskning, samhällsutveckling och affärsnytta. Denna kunskap kan sedan förvaltas i fortsatta forskningsprojekt men också i de utvecklingsprojekt som en ambitiös destination som Åre kommer att jobba med under de kommande åren.

En annan viktig aspekt av konferensdeltagande är ju de relationer man skapar och underhåller. Under ENTER-konferensen träffade jag många nya fantastiska människor som jag vet kommer att ge mig glädje i forskningen och en positiv syn på framtiden. En person som verkligen utmärkte sig var Sven-Erik Knoff på Visit Trondheim. Både hans arbete med digital marknadsföring för en destination och hans erfarenheter som ett stort och dedikerat fan av bandet Kiss gör att jag ser fram emot att hålla den kontakten 🙂 För det som blev en slags bonuseffekt av personliga möten och samtal på konferensen var också att jag nu ser konkreta möjligheter att knyta ihop det forskningsområdet som jag och Christine Lundberg arbetar med om fans och fandoms med den om IT & destinationsutveckling. Här kommer det att ske spännande saker, det är jag säker på!!