Maria Lexhagen

Kreativa lösningar för natur- & kulturturism i Sverige

Förra veckan fick jag prova något nytt. Vi var en samling människor från olika företag, organisationer och myndigheter med koppling till resande och turism som samlades på en workshop för att testa användarinvolverade designmetoder. Vi jobbade väldigt inspirerat och hårt hela dagen under ledning av Stefan Holmlid från Linköpings Universitet och David Lindeby från Interactive Institute. Post-it-lapps-blocken tog snabbt slut och vi fick i uppgift att pitcha våra skapelser genom en kortfilm. Såklart succé när grupperna skulle presentera för varandra, den ena mer kreativ än den andra!

Detta bådar gott inför nästa steg i utvecklingen av en ansökan till VINNOVAs utlysning för Utmaningsdriven Innovation där RTS fått förstudiemedel för projektet Ultimate Experiences – tillgängliggöra natur & kultur i Sverige med hjälp av digitala lösningar.

Forskning och utveckling i en kreativ symbios kan ju bara bli precis så spännande som man förväntar sig! Ser verkligen fram emot att hitta turismforskningens roll och de möjligheter som ett sånt här projekt kan ge för ökad användning av forskningsbaserad kunskap och lösningar på både teoretiska och praktiska problem!