Maria Lexhagen

Abba-turism

Igår röstade Abba The Museum till andra plats i Turistgalans Trip Global Award 2013 av de svenskar som röstat på Aftonbladets webbplats. Jag och Christine Lundberg har ju under året genomfört en forskningsstudie tillsammans med dels Abba fanclub och dels Abba the Museum där vi kartlagt Abba fansens resande. På Turistgalan deltog också Kulturdepartementet som i sitt tal om värdet av kultur för svensk turism inte med ett ord nämnde popkulturen. Abba the Museums VD, Mattias Hansson, tycker dock att det är häftigt att se hur popkulturen nu äntligen tar sin givna rättmätiga plats som en del av vår viktiga historia. Vi fortsätter vår forskning om popkulturturism för att öka kunskapen inom området och på sikt skapa förståelse för att popkulturturism är en viktig drivkraft för turism på många destinationer världen över.

I vår internationella undersökning bland Abba fans visar resultaten att 5 av 10 (ac ca 1200 som svarat) har besökt Sverige på grund kopplingen till Abba. Det är väldigt intressant att undersöka hur den emotionella kopplingen mellan att vara ett fan av ett popkulturfenomen påverkar intresset att besöka en plats som associeras till det intresset och hur det påverkar den upplevelse dessa turister får. Det är också väldigt spännande att försöka förstå hur destinationer kan dra nytta av dessa grupper av besökare för att till exempel öka attraktionskraften och locka fler människor samt vad som krävs för att leverera en upplevelse på destinationen som minst motsvarar fansens förväntningar.

Resultaten visar också att fansen reser mycket, 40% har rest 10 gånger eller mer till en plats kopplat till Abba. De har rest tillsammans med vänner, och/eller familj och de reser främst för att uppleva en atmosfär av Abba, delta i roliga aktiviteteter, uppleva spänning, och uppleva nya och annorlunda saker. Abba-fansen är också väldigt aktiva på Internet och 40% besöker en Abba-relaterad webbsida, blogg eller community varje dag eller till och med flera gånger per dag.

Av de knappt 300 i enkäten som besökt Abba the Museum  har 8 av 10 använt Internet som primär informationskälla för att planera sin resa. De har i genomsnitt stannat 3 dagar i Stockholm och spenderar i genomsnitt 2 000 kr per dag. De säger att de främsta värdet de fick av sin upplevelse på Abba the Museum var att njuta och ha roligt, må bra, var värt tiden och priset samt upplevdes som exalterande. Hela 96% kommer att rekommendera andra att besöka museet vilket är en indikation på dels hur nöjda de är och hur stark potential museet har att locka till sig besökare.

För att läsa hela pressmeddelandet med information om preliminära resultat av undersökningen se länken.