Erik Borglund

Betygsnämnd

Att vara docent är i en forskares karriär ett viktigt steg. Denna akademiska titel innebär många saker. Bland annat att man får examinera på alla nivåer, från grundnivå till forskarnivå. En docent får också vara huvudhandledare åt doktorander. I den akademiska meriteringen från docent till nästa steg, professor, krävs oftast att man kan visa upp ett antal saker på sitt CV. Bland annat krävs erfarenhet av att examinera på forskarnivå, att sitta i betygsnämnd vid disputation och att vara opponent på doktorsavhandlingar.

Jag har haft möjligheten att bli inbjuden som ledamot i betygsnämnden för tre disputationer. Den sista i ordningen var i dag vid Högskolan i Halmstad där Soumitra Chowdhury försvarade sin avhandling med titeln: Service Logic in Digitalized Product Platforms – A study of digital service innovation in the Vehicle Industry.

Fakultetsopponent: Birgitta Bergvall-Kåreborn, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet. Förutom mig själv var ledamöterna i betygsnämnden:
Professor Ada Scupola, Department of Communication, Business and Information Technologies, Roskilde universitet, &
Professor Stefan Cronholm, Sektionen for informationsteknologi, Hogskolan i Borås.

Det är ett hedersuppdrag och det är också extremt lärorikt och ger mig mycket nya insikter och perspektiv på avhandlingskvalitet och vart vårt ämne tar vägen. Jag ser redan fram emot nästa uppdrag som jag hoppas kommer. Ett opponentuppdrag är också något som jag hoppas komma.

http://erikborglund.wordpress.com

The post Betygsnämnd appeared first on Erik Borglund.