Erik Borglund

Möte med InfoSys

Forskningen vi bedriver inom arkiv- och informationsvetenskap sker inom en större gruppering, Information Systems Group. Eller som vi kallar oss InfoSys. Jag och mina kollegor är nyss hemkomna från ett lunch – lunch internat i Sollefteå där vi fokuserat bland annat horisontella kriterier, teoretiska grunder för vår forskning och utveckling av master-program.

Att mötas tar tid, men det leder till stor nytta. Vår forskargrupp har nu nästan färdigställt handlingsplanen för vår forskningsstrategi. Vi har även arbetat vidare mot vårt mål ”Tung 2020”.

http://erikborglund.wordpress.com

The post Möte med InfoSys appeared first on Erik Borglund.