Erik Borglund

Mötesplats Samhällssäkerhet 24-25/11 2015

Mötesplats Samhällssäkerhet 2015 kommer gå av stapeln 24-25 november. Från RCR kommer flera forskare vara med på olika delar i konferensdelen. Jag och Jonas Landgren kommer tillsammans med Ida Johansson & Martin Neldén från Länsstyrelsen i Västerbotten respektive Västernorrland att hålla ett seminarie med titeln:

Att veta vad som händer: skall det vara så jäkla svårt?

Lägesbilder har en central roll i modern krishantering och framförallt när man samverkar.

Men hur kan man arbeta för att det inte skall bli ett självändamål med att ta fram en lägesbild, och hur balanseras arbetet med lägesbilden i förhållande till aktörer och händelsen i sig? I seminariet kommer tre tematiska områden belysas a) utmaningar och lösningar kring arbete med lägesbild ur perspektiv geografiskt områdesansvar; b)utmaningar och praktiska lösningar kring lägesbild inom organisationer med operativa uppdrag vid samhällsstörningar; c) teknik och teknikanvändning för arbete med lägesbild.

Vi hoppas detta kan attrahera många som arbetar med kriser i olika former. Seminariet skall ge en mix av forskarens perspektiv med praktikerns perspektiv på lägesbild. Vi hoppas Ni kommer.

http://erikborglund.wordpress.com

The post Mötesplats Samhällssäkerhet 24-25/11 2015 appeared first on Erik Borglund.