Erik Borglund

Är du arkivarie och vill hjälpa till?

Jag och Göran Samuelsson är på G med en studie om hur arkivarien 2.0 kommer se ut. Frågorna är tänkt att utgöra grunden i en studie där målet är att förstå arkivarien i en modern organisation i relation till övriga professioner som arbetar med information. Vill du vara med så gå till länken http://tinyurl.com/arkivarie och svara på frågorna som tar ca 10minuter.

http://erikborglund.wordpress.com

The post Är du arkivarie och vill hjälpa till? appeared first on Erik Borglund.