Erik Borglund

Snabbt svar?!

20 april skickade jag detta mejl till regeringskansliet:

” Hej

Som lärare i arkiv- och informationsvetenskap har jag i dag fått frågor från våra studenter om E-delegationen och vad som kommer hända med de publiceringar och vägledningar som fram till 30/6 2016 kommer ligga på deras hemsida (som beskrivs som arkiverad).
Studenterna undrar var man efter 30/6 2016 kommer kunna finna de officiella publiceringar som fortfarande används på bred front av studenter, av myndigheter. Med tanke på att PSI var ett av e-Delegationen stora uppdrag så känns det märkligt att det inte idag går att få reda på hur denna tillgänglighet skall kunna garanteras efter 30/6 särskilt då publiceringarna fortfarande är operativt nyttiga. 
Ser fram emot svar i frågan.
Mvh, Erik Borglund”
Idag 2 månader senare fick jag svaret:

REGERINGSKANSLIET

Näringsdepartementet N2016/02944/EF

Hej Erik!

Tack för din fråga, du undrar vad som kommer att hända med de vägledningar m.m. som fram till den 30 juni 2016 kommer att finnas tillgängliga på e-delegationen.se.

E-delegationen var en kommitté under Näringsdepartementet. De hade i uppdrag att driva på e-förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor. Uppdraget slutfördes i juni 2015. I samband med den förändrade organiseringen av området, som skedde under 2015 när E-delegationen gick i mål vid halvårsskiftet, fick flera aktörer ett ansvar för olika delar av det delegationen tagit fram under sin livstid.

Vill du och dina studenter följa följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige kan jag rekommendera Näringsbloggen (http://www.naringsbloggen.se/digitalt-forst/). Vi som kommer att skriva här på bloggen är medarbetare på Regeringskansliet och tillhör E-förvaltningsenheten. Målet är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare.

Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag (N2015/5725/ITP) av regeringen att ansvara för vägledningen för webbutveckling inklusive webbplatsen webbriktlinjer.se.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag (N2015/03210/EF) att ge stöd till regeringens satsning på digitaliseringen av offentlig sektor och har tagit över flera vägledningar. De har samlat sitt arbete kring detta på följande länk:

http://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/digitalisering/digitalt-forst/

Myndigheterna som deltog i arbetet kring E-delegationen startade eSamverkansprogrammet (eSam) under hösten 2015. Det är ett frivilligt och medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med programmet är att fortsätta driva på digitaliseringen genom digital samverkan och att arbeta för att etablera “digitalt som förstahandsval”. De digitala lösningarna ska utgå från vad privatpersoner och företag behöver och samtidigt skapa förutsättningar för en effektiv och säker informationsförsörjning. Idag består eSam av 19 medlemmar som samverkar inom olika områden för att främja och påskynda digitaliseringen med medborgaren och företageren i centrum.

I eSam tas flera vägledningar vidare och de har publicerat uppdateringar av några vägledningar redan. Dessa går att hitta på http://www.esamverka.se/.

Med vänliga hälsningar”

Undrar om det är ny tolkningen av “svara snarast” från Förvaltningslagen som dykt upp här?

http://erikborglund.wordpress.com