Erik Borglund

Det kom ett brev

Ibland blir man överraskad. Idag fick ämnet (arkiv- och informationsvetenskap) ett brev från en student. Brevet innehöll en examinerande uppgift från en kurs som studenten gick 2001. Studenten beklagade att uppgiften blivit liggandes i 15 år, och undrade ödmjukt om den kunde bedömas. Med i brevet skickades kursinformation för gällande kurs.

Kursen som sådan ges ej längre och efter samråd med vår expert i ärendet så har nu studenten fått sina poäng inrapporterad i LADOK.

Detta är nog helt klart rekord i att komma in sent med en examinerande uppgift. Men uppgiften var välskriven och välformulerad och hade ett resonemang som väl grundade sig på litteraturen. Bättre sent än aldrig fick en ny innebörd.

http://erikborglund.wordpress.com