Erik Borglund

Distansundervisning

Idag på AERI2016 hade vi en workshop om distansundervisning. En givande workshop som visar hur ganska långt fram vi kommit vid Mittuniversitetet och avdelningen för arkiv- och datavetenskap. Vi har bedrivit arkivutbildning sedan slutet av 1990-talet. Nu visar det sig att framstående iSchools som UCLA, University of Michigan, University of Maryland, University of North Carolina Chapel Hill, University of Kent, Simmons college, mfl alla bedriver distansutbildning. Det är inte längre lägre klassens utbildningen utan alla berättade om hur mycket stöd de får internt för just att utveckla distansutbildningen.

Däremot presenterades de tre mest tydliga felaktigheter som finns kring distansutbildning:

  • att den är enklare att både genomföra och att hålla
    • Det krävs mer av både studenter och lärare för att kunna klara av utbildningen. En ny form av kompetens och ny form av disciplin
  • att den är billigare att erbjuda jmf med vanlig klassrumsutbildning
    • Det krävs mer teknikstöd för att genomföra utbildningen och den tar betydligt mer tid att genomföra distansutbildning och inte mindre
  • Distansutbildning är inte lika intellektuellt utmanande
    • Det är också en syn som visats i media och som det inte finns stöd för.

I den debatt som råder i Sverige och som även förts vid mitt lärosäte hoppas jag att man vågar stå upp för att distansutbildning är högre utbildning med samma kvalitet som traditionell klassrumsundervisning.

 

 

http://erikborglund.wordpress.com