Erik Borglund

AERI går mot sitt slut

AERI 2016 går mot sitt slut och avslutas i morgon. Arkivvetenskap är ett litet ämne även på stora fina universitet i USA är ngt som jag kan konstatera efter att deltagit 4ggr på AERI. Därför är det än mer viktigt att nätverka, visa sig aktiv, vara offensiv. Mittuniversitetet har de senaste 6 åren etablerat sig som en viktig och ansedd aktör i arkivvetenskap. Mycket tack vare vår professor Karen Anderson som i oktober tyvärr går i pension. Tack vare Karen har vår forskning uppmärksammats internationellt och vi har ett kontaktnät som aldrig vi skulle fått utan Karen.

Mycket ansvar ligger nu på mig och mina kollegor att förvalta det vi uppnått och vår plats på den arkivvetenskapliga spelplanen. Att vara på AERI är därför ett viktigt moment för detta. Förutom att positionera oss så får jag genom AERI en ovärderlig insyn i olika utbildningsprogram, doktorandprogram, forskningsinriktningar mm. Från att varit ett ganska enkelspårigt akademiskt ämne under 1990-talet så har ämnet arkivvetenskap utvecklats till ett mer moget ämne. Under slutet av 2016 kommer en bok med titeln the archival multiverse som på något sätt försöker förklara den utveckling som ämnet tagit och där vi står idag. Glädjande är MIUN med i denna utveckling.

 

http://erikborglund.wordpress.com