Erik Borglund

Stab

Stab vad är det? Inom polisen är staben den organisatoriska enhet som sätts på fötter när en särskild händelse sker. Det sistnämnda är enkelt när det händer något som inte kan hanteras av den ordinarie verksamheten, då måste polisen organiseras i särskild ordning. Jag har en förmån att få arbeta med stab och informationshantering inom polisen i ett projekt som pågår. Ja lite hemligt är det, men… Den som väntar på något gott…

Det förs nu ofta fram mycket kritik mot polisen och trots att jag med mina 20år inom polisen inte kan vara helt opartisk är det inget jag upplevt i arbetet i detta projekt. Här drivs arbetet framåt med glädje och frenesi och innan jul kanske jag kan berätta mer.

😉

http://erikborglund.wordpress.com