Erik Borglund

I en kiosk nära dig men först REVIEW

Idag har jag haft ett inledande möte kring en förstudie jag och Jonas Landgren skall göra kring metodik kring lägesbild och informationsdelning, uppdragsgivare MSB. Jag och Jonas har arbetat tillsammans i olika former sedan runt 2006 och det senaste tunga uppdraget var i MSB -LOS-projekt. Arbete med lägesbild och informationsdelning är vad vi brinner för och på var sitt håll har vi förkovrat oss i ämnet för att nu kunna fokusera tillsammans.

Det mer “hemliga” projekt som jag antydde existerade för någon dag sedan kommer docka in i denna förstudie mycket bra och synergier kommer uppstå som gagnar offentliga myndigheter och skattekronan som finansierar.

Men innan vi kan sätta tänderna i detta roliga projekt skall jag först stå inför skranket och försvara vårt H2020 projekt TRILLION under den första review efter 1 år. I morgon tisdag blir det förövning inför den skarpa review på onsdag. Nu förbereder jag mig lika noggrant som inför min egen disputation med lista på potentiella frågor osv. Mina kollegor i projektet är lite mer nervösa då granskaren är jurist från Interpol. Att arbeta med teknik inom området community policing innebär utmaningar kring privacy mm. Själv känns det lugnt. Tänker att det är som att sitta som polis i en rättegång då försvararen försöker sätta en på pottkanten, men är jag bara lugn så löser det sig. Hade ju varit kul om man kunnat vara typ “reservpolis” som reservofficer, dvs kunnat träda i tjänst ibland. Hade ju kunnat uppträda i uniform vilket gett en viss pondus kring området “community policing”. Nu får vi se om jag och projektkollegan John Betts (polis i 30år) tillsammans måste tydliggöra att våra 50år polisår sammaräknat ger stöd för projektets slutsatser….

Rapport kommer.

😉

http://erikborglund.wordpress.com