Erik Borglund

GSS 2 deltar på en historisk dag

Idag fick jag som RCR-forskare vara med om något historiskt. Idag kopplades Nødnett och Rakel ihop och detta manifesterades genom en övning i Meråker med svenska och norska deltagare.

GSS 2 ett projekt som drivs av MIUN och NordUniversitetet som har fokus på övning och utvärdering av övningar i syfte att stärka förmågan att hantera kriser i gränsområdet mellan Norge & Sverige. GSS2 var därför på plats under denna unika övning som skedde idag 16/11. Scenariet med 2 bussar med passagerare som krockade 2mil väster om Meråker bjöd på utmaning för de flesta deltagande aktörer. Ett mycket proffsigt övningsspel och agerande av deltagande organisationer gjorde att den tillresta VIP-gruppen kunde studera vad som skedde denna unika dag riktigt bra. Både Sveriges inrikesminister och MSBs generaldirektör var på plats tillsammans med svenska och utländska experter.

GSS2 försökte idag att analysera övningen med ett helt nytt fokus, nämligen att inrikta sig på kommunikationen över Rakel och Nødnett. Transkribering av vad som sades på radion skall efterföljas av en nätverksanalys som skall kunna jämföras med tidigare övningar där liknande kommunikationsmönster erhållits via text. I skrivande stund är det för tidigt att påstå att vår ansats ger ny insikt, men mycket tyder på det.

 

http://erikborglund.wordpress.com