Erik Borglund

Dagen efter det historiska….

Mitt i en vädervarning klass 1 så genomförs idag den sista workshopen i ISI projektet som syftat till att koppla samman svenska Rakel & norska Nødnett. Detta skedde i går med en fantastiskt väldesignad övning.

Idag skall Mittuniversitetet (RCR) och Norduniversitetet i projektet GSS2 att redovisa våra preliminära analyser från övningen och kommunikationsanalysen vi gjort. Samarbetet mellan GSS2, DNK och MSB har varit helt fantastiskt. Likaså samarbetet med Länsstyrelsen i Jämtland.

Att denna region fick vara värd för övningen där det för första gången i historien sker en sammankoppling av två nationers nödnät, var och är helt fantastiskt. Att Länsstyrelsen i Jämtland tillsammans med Nord- & Sör Trøndelag Fylken har en historia av att genomföra samverkansövningar, är troligt en bidragande orsak varför regionen fick denna chans.

För egen del är det egentligen först nu jag själv inser storheten i detta projekt och vad det faktiskt betyder för svenska och norska krisorganisationer. Kan konstatera att det bara är två universitet som fått vara på plats och det är Norduniversitetet och Mittuniversitetet. RCR är på framkant.!

 

http://erikborglund.wordpress.com