Erik Borglund

Roliga och utmanande uppdrag

Den senaste tiden har jag fått två hedersamma och utmanande uppdrag i egenskap av ämnesföreträdare i arkiv- och informationsvetenskap. Den ena är att vara extern ledamot vid utvärderingen av arkivämnet och det kandidatprogram i arkivvetenskap som ges vid Högskolan i Oslo och Akerhus. Detta uppdrag ger förhoppningsvis en bra övning och färdighet innan vi själva kommer att utvärderas igen. Det andra uppdraget handlar om att vara examinator för en doktorsavhandling från Australien. Avhandlingen handlar om användning av sociala medier under större kriser. En avhandling jag ej fått ännu men som jag ser fram emot att läsa.

http://erikborglund.wordpress.com