Erik Borglund

Workshop

Då var det dags för andra workshopen i förstudien jag och Jonas Landgren gör för MSB kring metodik för informationsdelning och lägesbild. Första workshopen gjordes förra veckan och fortfarande är det mycket intryck att bearbeta från den.

Många kloka aktörer finns i Sverige som själva utvecklat olika metoder och tekniker för läbesbildarbete och informationsdelning. Dock finns det uppenbart både nyutvecklingsbehov och samordningsbehov av redan existerande metoder.

Idag kommer vi vara fler i en mindre lokal på MSB än vad vi var för en vecka sedan. Det blir en klassisk “paltcoma” som kommer infinna sig är jag övertygad om. 20 personer i ett rum anpassat för just det är en utmaning. Men förhoppningsvis kommer den kreativa och inspirerande diskussionen som skall ske göra att vi inte tänker på detta.

Slutrapporten på förstudien kommer sen.

http://erikborglund.wordpress.com