Erik Borglund

Onlineövning

Projektet GSS2 syftar till att undanröja hinder för samverkan mellan Sverige och Norge i händelse av olika samhällsstörningar och därmed skapa en tryggare livssituation för de som verkar i “mittnorden”.

GSS2 använder sig av övning i olika former för att dels skapa förståelse för hur samverkan kan och bör ske, men framförallt för att identifiera möjligheter och undanröja hinder för samverkan över den norsk-svenska gränsen. Övning som tas fram tillsammans med aktörerna.

Idag den första juni genomförs en övning där delar av de som övar befinner sig på sina arbetsplatser i Sverige och följer övningen via ett övningssystem och andra befinner sig på Nord-universitetet i Steinkjer därifrån övningen leds och hanteras. Med hjälp av ganska enkel teknik kan man genomföra en ganska enkel distribuerad table-top-övning.

Denna dag genomförs 3 scenarier om vardera 45 minuter för att testa systemet och för att ytterligare träna samverkan över gränsen.

 

http://erikborglund.wordpress.com