Erik Borglund

VMA

Tydligen skedde ett fel på SOS alarm i Stockholm under gårdagen vilket gjorde att ett VMA gick ut vid 22-tiden. En av MSBs många duktiga medarbetare noterade hur SOSAlarm på twitter meddelade att detta var ett felaktigt VMA dvs det hade inte hänt något. Men många av de som svarade på denna tweet efterfrågade en “faran-över signal”. Det väcker ju ett antal relevanta frågor: Kan man skicka “faran över” om det aldrig varit en fara?; Hur kan man förmedla på ett trovärdigt sätt att det verkligen inte hänt något?; Vem, vilka skall meddela att ett VMA var felaktigt och ingen fara finns, är det SOSAlarm, polisen, MSB?

Jag skall inte gå in på ansvarsfrågor men det är i dessa tider när vi börjar återskapa det civila försvaret, som ytterst relevanta frågor. Vem och vilka skall vi kunna lita på?

 

http://erikborglund.wordpress.com