Erik Borglund

Liminality

Ibland blir jag som forskare lite pirrig och förväntansfull. Så är det för stunden, trots att situationen med hem-arbete och fysisk distansering är ganska jobbig och påfrestande. Av en slump så fick jag upp ögonen för begreppet liminalitet som är om (så som jag förstår det idag)  ett begrepp inom antropologin som försöker förstå den desorientering som kan ske vid olika övergångar, exempelvis från via olika ritualer. Begreppet har på senare år blivit mer använt inom samhällsvetenskaplig forskning. Jag väntar nu på en beställd bok och fördjupar mig i artiklar för stunden. Har två områden där jag vill använda begreppet som analytisk lins. Dels transformationen inom arkiv-praktiken där vi går från analog-digital. Dels vad som sker i ex en kommunal krisledning då man går från en linjeverksamhet till att ta en annan roll i en krisorganisation.

Det kanske blir rent fiasko, men det var länge sedan jag var så spänd att försöka lära mig mer om ett begrepp. Det jag förstått hittills och det jag läst hittills är att det kan vara spännande och utmanande att försöka begripliggöra dessa två övergångsritualer med nya ögon.

Jag uppdaterar mig snart, lovar!

http://erikborglund.wordpress.com