Erik Borglund

Ett unikt morgon-webinar

Den 17 juni kommer jag tillsammans med Ulf Anderson, head of Cyber Security på Telenor Sverige, att hålla ett webinar. Under webinaret kommer vi att diskutera och problematisera de utmaningar som en krisledning och ett stabsarbete som över en dag måste bli digital och distribuerad ställs inför. Ulf kommer att redogöra för hur han och hans kollegor har ställt om och hur de delar lägesbild, information och sköter klassiskt centrala stabsuppdrag som exempelvis dokumentation när alla arbetar på distans. Vilka utmaningar kan man ställas inför avseende säkerhet och liknande när detta sker?

Webinaret är gratis och kräver enbart registrering för att få tillgång till länk.

http://erikborglund.wordpress.com