En publicering

Då har jag äntligen fått min artikel om molnet publicerad. Den publiceras i specialnumret som kopplas till Interpares Trust och du finner artikeln här. http://erikborglund.wordpress.com The post En publicering appeared first on Erik Borglund.

Kompetens vad behöver jag kunna?

Jag har fått många frågor om vad en arkivarie behöver för kompetens. Det är en svår fråga då vi inte utbildar arkivarier, utan vi utbildar i arkiv- och informationsvetenskap där arkivarieyrket är ett av många tänkbara. Just påståendet att vi inte utbildar arkivarier har fått viss arkivarier att gå i taket. Tyvärr är det så …

En arkivwiki

Tack vare sociala medier kan man göra så mycket, och nå ut till så många. Men ibland måste jag undra om allt som görs är nödvändigt. Det senaste tillskottet i sådant jag måste ifrågasätta är den nya och påanonserade arkivwiki. Den är startad av några entusiaster i gruppen arkivarier i Sverige vilket är en grupp …

GLAD som tusan men…

Som forskare drillas man att söka medel, söka medel, söka medel, skriva, skriva, skriva. Dessutom skall man som blivande ämnesföreträdare undervisa, handleda, och vara med på massor med konstiga möten. När man plötsligt når framgång med ansökningar och framgången sker ganska samtidigt så blir det mycket utmanande. Inte för att det är trist att lyckas …

Dag 1 EDF Vårträff 2015

På Scenen står nu William Försth och pratar om den ändrade rollen arkivarier möter. Det hela utvecklas i vad som behövs för kompetens, vilka informationsförvaltningsutmaningar finns i det nya vi möter. Bortsett från att det är en presentation som är väl så bra och tankeväckande så lärde jag mig att det finns ett skyddshelgon för …

EDF-Vårträff

Är inbjuden Keynote för Energidataföreningens vårträff som har temat: Framtidens informationsförvaltning. Platsen för konferensen är Djurönäset i Stockholm. Jag har ombetts att prata om Molntjänster och fördelar & risker med detta ur ett informationsförvaltningsperspektiv. Allt är nästan klart med det jag skall presentera, men som alltid kommer det att bli några ändringar i sista stund. …

Betygsnämnd

I den akademiska meriteringen krävs det saker jag inte kan påverka. En sådan sak är erfarenhet att sitta i betygsnämnd för doktorsavhandlingar och att vara opponent på licentiat och doktorsavhandlingar. I fredags fick jag för första gången just sitta i betygsnämnd, för Thomas Lindroths avhandling som lades fram vid Göteborgs Universitet. Det är ett hedervärt …

Meriteringsstöd och behov av att meritera sig

Har insett att jag missat att också uttrycka min glädje och lycka över att jag internt i konkurrens lyckades få 1 av 2 meriteringsmedel för forskare som vill gå från docent till nästa steg. Det finns ju olika anledningar att beslutet hamnade i min favör men likaledes är det glädjande. Jag hade i ansökan listat …

MSB x 2

Kommande vecka är det dags för 2 dagar på MSB, där måndagen kommer ägnas åt att rapportera ett uppdrag som jag och några kollegor haft åt MSB. På onsdag är det workshop om larmrespons. Skall bli kul att möta lite praktiker igen och att få ladda lite sug efter forskning inom risk & krisområdet. The …