Om forskarbloggen

Erik Borglund

eribor
Jag samlar här i första hand information och komponenter som rör min forskning och min anställning vid Mittuniversitetet. Dock kommer även en del av hemsidan bestå av information som är av mer privat natur.
Till Erik Borglund’s blogg

Kajsa Falasca

kajsa-falasca-doktorand-i-politisk-kommunikation-mittuniversitetet3
Kajsa Falasca är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Min forskning har inriktning mot politisk kommunikation som handlar om det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, medier och medborgare; om villkoren för detsamma och om den politiska kommunikationens betydelse för demokratin.

Mitt forskningsintresse fokuserar på hur den politiska kommunikationen utvecklas i den moderna demokratin med fokus på strategisk politisk kommunikation.

Jag undervisar och föreläser även på kurser i politisk kommunikation, strategisk politisk kommunikation och vetenskaplig metod på journalistutbildningen vid Mittuniversitetet. Läs om forskningen inom politisk kommunikation vid DEMICOM på Mittuniversitetet: www.miun.se/demicom
Till Kajsa Falasca’s blogg

 

Gunnar Berg

GunnarBergBlogg
Gunnar Berg bloggar om skolan, skolutveckling, skolledarskap och lärarskap, bildning, utbildning och liknande områden.
Befattning: Seniorprofessor i pedagogik på avdelningen för utbildningsvetenskap< Forskningsinriktning: Skolforskningen som jag sedan i mitten av 1970-talet är engagerad i är knuten till frirumsteorin som vilar på att stat och samhälle sätter gränser – och skapar frirum – för enskilda skolors arbete. Som en följd av samhälleliga maktförhållanden är gränserna mångtydiga vilket öppnar för en komplexitet i fråga om skolans uppdrag, verksamhet, ledning och effekter i samhället. Skolors lokala utveckling är mot denna bakgrund en fråga om att i det vardagliga arbetet upptäcka och erövra det tillgängliga frirummet.
Till Gunnar Berg’s blogg

Maria Lexhagen

Portr-tt_Maria
Maria Lexhagen  bloggar bland annat om popkulturfenomen, vampyrturism, e-marknadsföring, sociala medier, och Åre

Befattning: Universitetslektor, chef ETOUR
Forskningsinriktning: I forskningsprojektet ”Kunskapsdestinationen” arbetar Maria tillsammans med Prof. Matthias Fuchs och en doktorand samt flera representanter från näringslivet i Åre med att ta fram ett världsunikt destinationsinformationssystem. Ett nytt forskningsområde är PopCultour där Maria arbetar tillsammans med Christine Lundberg (ETOUR) och forskare vid andra lärosäten. Forskningen handlar om hur popkulturfenomen inom film, TV, musik och litteratur motiverar människor att resa.
Till Maria Lexhagen’s blogg

Maths Bertell

mats
Namn:
 Maths Bertell

Bakgrund:Från det att jag började skriva om religion har mina huvudintressen varit fornnordisk och samisk religion. Min avhandling från 2003, Tor och den nordiska åskan, handlar om interaktionen mellan dessa två, samt även den finska förkristna religionen och då särskilt åskgudarna.Ingen religion är statisk och den religiösa förändringen är något som löpt som en röd tråd genom min forskning, men även genom mycket av min undervisning. Jag har också intresserat mig för religionen och dess uttryck i populärkulturen, i synnerhet i RuneQuest, ett sk Fantasy Role Playing Game, där religionen har en central plats. Populärkulturen är förstås kul, men också en intressant spegel av sin tid, annars skulle den inte få så stor plats.
Till Mats Bertell’s blogg

Anna Bjärtå

Anna Bjärtå
Namn:
 Anna Bjärtå

Bakgrund:Jag sysslar med forskning inom emotion och kognition och i mitt avhandlingsarbete har jag fokus på kognitiva mekanismer som påverkar hur rädslor tar sig uttryck. Min forskning kan klassas som grundforskning och jag utför experimentella studier i psykologilaboratoriet som finns på avdelningen för psykologi.
Till Anna Bjärtå’s blogg

 

Angelika Sjöstedt-Landén


angsjoNamn:
Angelika Sjöstedt-Landén

Bakgrund: Jag arbetar som lektor vid Mittuniversitetet på 50% och som forskare i etnologi vid Umeå universitet på 50%. Jag disputerade i etnologi vid Umeå universitet 2012 på avhandlingen “Moved by relocation: Professional identification in the decentralisation of public sector jobs in Sweden”. Jag började att arbeta som adjunkt i sociologi på Mittuniversitetet 2008.
Till Angelika Sjöstedt-Landén’s blogg