Ett föredrag – föreläsning om dokumentation under kris

På måndag eller tisdag kommer information om FODI’s kommande webinars under vecka 19-20. Den 4/5 09.00-10.30 kommer jag att prata om “Record-making in situation rooms” – dokument & informationshantering under pågående kris. Temat på föredraget kommer vara dokumentation, dokumenthantering informationsdelning och arbete med att skapa en lägesbild under arbete i krisstab eller liknande temporal organisering. Fokus kommer vara på …

Användare/användning

Inom arkivvetenskapen har användare varit ett ganska ointressant område att beforska. Man har snarare studerat användningen av handlingar/verksamhetsinformation och ägnat ganska liten förståelse för just användaren. I modern tid är det enkelt att vi får ett starkt fokus på en klassisk användare ur ett IT-perspektiv som oftast fokuserar på den som använder systemet i fråga. …

Records-making

I en av de senaste artiklarna jag publicerat med titeln Records-Making During Crisis Management –Rule Based or Discretion Driven? som publicerats i Lecture Notes in Computer Science och presenterades som full paper på iConference 2020, handlar om dokumentation under kriser. Idag är vi mitt i en av vår kanske största kris i modern tid efter andra världskriget. Flera …

Ny krönika: har Sverige råd med SD?

Idag publicerades min senaste krönika i Borås Tidning. Ämnet för den är om Sverige verkligen har råd med Sverigedemokraterna. Bakgrunden är ganska enkel: Sverigedemokraterna och de som sympatiserar med dem brukar ofta hävda att Sverige inte har råd med invandring … Läs mer →

Hack the crisis

Idag börjar hack the crisis ett initiativ att med gemensamma krafter försöka finna lösningar som kan lindra effekterna av Corona-pandemin i världen på både lokal och global nivå. Jag tror inte man kommer använda sig av arkivmaterial för att förstå hur vi agerade under historiska pandemier och andra farsoter. Det skulle vara intressant att ta …

Accountability

Accountability är en av de centrala funktionerna som verksamhetsinformation kan bidra med (allmänna handlingar för det offentlig). Men i verksamhetsinformation och i arkiven finns det stor erfarenhet och kunskap som inte alltid beaktats. Jag ser med viss frustration hur vi i utvärderingar av tidigare kriser ser återkommande strukturella problem och utmaningar som listas som erfarenheter, …

Utsatthet och risker

Igår presenterade Säkerhetspolisen sin “årsbok” inte oväntat fanns det nya hot mot vår demokrati och allt kan jag inte säga kan ordnas med hjälp av kunskap i arkivet. Men en sak som Klas Friberg lyfte under gårdagens pressträff var vikten av informationssäkerhet i tider som dessa. Vi är flera som följer de råd som folkhälsomyndigheten …

Förundran i Corona-tider

I dagens DN står det en lista på 13 forskare från ett antal discipliner som kräver större öppenhet från Folkhälsomyndigheten avseende deras beslut. Man argumenterar för att då kan fler forskare bidra och vi då skall fatta klokare beslut. Att en myndighet kan göra fel och i efterhand få kritik och/eller få försvara sig offentligt …

iConference 2020

iConference är konferensen som organiseras av sammanslutningen av iShools. I år skulle den gått i Sverige och arrangerats av Högskolan i Borås och Oslo Metropolitan University. På grund av Corona-viruset fick konferensen ställas in. På mindre än 2 veckor har arrangörerna ordnat och fixat så att konferensen går helt online och alla presentationer kan genomföras. …

Lite publiceringar

Trots de utmaningar som samhället ställts inför så kan jag känna en glädje över att två publiceringar nu är möjliga att ta del av. Dels en artikel som jag fått möjlighet att vara medförfattare på där Charlotte Borgerud utgått från hennes magisteruppsats, den är open access från ARchival Science. Den handlar om öppen forskningsdata och …