Anders Fällström

En hektisk tid för oss alla

På många sätt känns det som att vi nu går igenom den intensivaste perioden på året. Vi planerar för nästa år, budgetarbetet är i full gång och studenterna har fyllt våra lokaler och snart ska det antas nya. Utvecklings- och samarbeten avlöser varandra i en hisnande fart. Det är otroligt kul och spännande att se hur mycket bra och relevant som Mittuniversitetet driver och bidrar med. Samtidigt är det utmanande att få tiden att räcka till.  Det är säker fler än jag som slagits av tanken att använda 3D printern för att klona sig.

Förra veckans festligheter avbytte varandra. Fredagens akademiska högtid när våra nya professorer installerades och hedersdoktorer och doktorer promoverades var spännande ur flera perspektiv. För mig personligen inte minst för att det var min första högtid vid Mittuniversitetet.  Den akademiska högtiden var finstämd och planerad in i minsta detalj, vi som deltog kunde lugnt luta oss tillbaka och njuta av stämningen, musiken och alla kloka ord som sades. Att allt fungerade så bra har vi särskilt vår ceremonimästare Yasmine Lundkvist och biträdande ceremonimästare Lena Stenmark att tacka för. Under middagen på kvällen hölls fina tal där Mittuniversitetet lyftes på många sätt. Såväl från statssekreterare Karin Röding som representanter för den region vi finns i. Särskilt lyftes Mittuniversitetet som möjliggörare. Möjliggörare för forskning som gör skillnad och för utbildning som får kunskap och människor att växa. Ordet möjliggörare stannade kvar hos mig. Liksom känslan av stolthet. Tänk vilket fantastiskt universitet och  jobb vi har!

Ett samarbete som jag tror kan bidra till vårt och regionens gemensamma utveckling är Innovationsplattform norr. Det är ett samarbete med de tre nordligaste universiteten och de sex största kommunerna i norra Sverige. Utgångspunkten för Innovationsplattform norr är att vi universitet i samverkan med andra regionala privata och offentliga aktörer skulle kunna bidra ytterligare till en positiv utveckling i norr men också i hela landet. Tanken är att vi ska fokusera på områden som är angelägna för den framtida utvecklingen och har betydelse för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft som industri- och kunskapsnation. Det finns flera områden som vi kan göra skillnad inom, exempelvis när det gäller Kunskapsutveckling och innovationer för serviceförsörjning i glesbygd samt Kunskaper för samhällsbyggnad i glesa miljöer. 

Prorektorsrekrtyteringen är inne i sitt slutskede. Jag vill passa på att tacka alla som tog chansen att nominera kolleger. Jag är övertygad om att vi kommer att få två kompetenta prorektorer som har det viktiga ansvaret att driva Mittuniversitetets utveckling inom utbildning och forskning. För att kunna driva den utvecklingen behöver vi ha en gemensam riktning. Det är just den riktningen som visions- och strategiarbetet kommer att handla om och ska mynna ut i. Jag är säker på att vi, tillsammans, kommer att kunna utveckla Mittuniversitetet på bästa sätt, men vi behöver ha en gemensam bild om vart vi är på väg och varför. Jag ser fram emot att vi gör den resan tillsammans och att vi i slutändan får något som särskilt på avdelningsnivå kommer att kunna fungera som en viktig vägvisare och vara till stor hjälp inte minst när det gäller att välja och välja bort! Arbetet kommer att utgå från sex olika teman som sprungit fram ur inspirationsdagarna, styrelsens diskussioner och diskussioner i universitetsledningen. Extra roligt är det att alla dessa diskussioner till mycket stor del sammanfaller! Läs mer om visions och strategiarbetet här.