Anders Fällström

Akademiuppropet på Facebook

Som ni kanske känner till pågår något som kallas Akademiuppropet på Facebook, det är ett i raden av starka initiativ kopplat till #metoo. Att universitetsvärlden skulle vara förskonat från trakasserier är givetvis otänkbart. Tyvärr. Vittnesmål på motsatsen finns redan.

På Mittuniversitetet har vi i dagsläget inga anmälningar eller ärenden i vår officiella statistik när det gäller sexuella trakasserier eller liknande, men betyder det att vi med emfas kan säga att det inte existerar?! Nej, självfallet inte. Betyder frånvaron av anmälningar att vi lutar oss tillbaka istället för att agera?! Nej, självfallet inte. Det är flera saker vi behöver göra och gör.

I vårt omfattande strategiarbete som inletts under hösten har dessa frågor sin givna plats. På Chefsforum i mitten av december lyfter vi diskussionen om värderingar, medarbetarskap och vikten av att motarbeta trakasserier. Lika villkors-dagen under 2018 kommer att ha detta som tema. Flera andra seminarier kommer att genomförs inom ramen för lika villkorsgruppens arbete. Vi kommer fortsätta erbjuda utbildningen ”Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt” till våra ledare och chefer. Jag har själv gått en liknande utbildning och tycker det är viktigt för ledarskapet på Mittuniversitetet. Vi ska också säkerställa att vi, på bästa tänkbara sätt, hanterar dessa frågor inom ramen för vår utbildning av nyanställda. Vi har, än en gång, förtydligat för studenter om hur man anmäler och vilket stöd man kan få om man blir utsatt.

Gör vi tillräckligt?! Ja, det ska egentligen inte jag svara på. Det ska den eller de som upplever sig utsatta svara på. Det jag kan slå fast är att jag aldrig kommer att acceptera att trakasserier eller sexuella övergrepp blir något som får fäste på Mittuniversitetet. Jag förutsätter också att alla anställda intar samma hållning – för det här är ett arbete som vi måste göra tillsammans. Om någon blir utsatt för någon form av sexuellt trakasseri eller upplever att någon kollega eller studiekamrat blir utsatt, är det mycket viktigt att, om möjligt, säga ifrån och agera på så sätt att det inte tystas ner eller glöms bort.

I skrivande stund har drygt 8000 medlemmar anslutit sig till Akademiuppropet. Det lär vara en siffra som kommer att växa.