Public good or private benefit

Moderata studenter föreslog i en debattartikel för en kort tid sedan att studieavgifter skulle införas vid högskolor och universitet. Det satte igång en debatt kring avgifter med responser från några andra studentorganisationer med andra, eller motsatta, åsikter. Införandet av avgifter innebär, i ett litet vidare perspektiv, att högre utbildning flyttas från att vara en allmän nytta […]

Ministerbesök vid Miun

Idag besökte högskole- och forskningsminister Helene Hellemark Knutsson Mittuniversitetet för att under några timmar träffa en del av våra forskare och för att diskutera högskolefrågor. STC/FSCN besöktes liksom MKV. Det innebar presentation av arbetet med att utveckla nya former av kondensatorer och elmotorer samt en presentation av  det unika bildjournalistikprogrammet som Miun erbjuder. Därefter diskuterade vi aktuella högskolefrågor och […]

Att bygga framtidens forskningsmiljöer

Idag startade det utbildnings-/ledarskapsprogram som är kopplat till det meriteringsprogram som Miun har sjösatt under året. Ett 30-tal forskare som disputerat under de senaste åren har fått möjligheten att under två år få forskningstid för att utveckla sin forskning och forskningsmiljö, att under den tiden också vistas vid ett utländskt lärosäte under en viss tid […]

Universitetsbesök i USA

Under föregående vecka reste jag tillsammans med fakultetsledningarna och representanter för olika forskargrupper till USA för besök vid några partneruniversitet. De universitet som besöktes var Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) i Atlanta, University of North Carolina i Chapel Hill, North Carolina State University i Raleigh och University of Delaware i Newark. Samtliga besök var i […]

Chefsforum

Två gånger per termin träffas alla Miuns chefer för diskussioner. Denna gång var det ett lunch – lunch-möte i Sundsvall. Den första dagen ägnades, förutom allmän information, till en redogörelse och diskussion om det nya servicecentrum som håller på att etableras i Sundsvall och Östersund. Syftet är att samla service för studenter och besökare som idag finns på […]

Hur man samlar ett anslag

SUHF har sedan ett drygt år tillbaka antagit ställningstaganden för ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem. En av punkterna lyder: Låt lärosätena använda sina resurser som ett samlat anslag, för att stadfästa den orubbliga kopplingen mellan utbildning och forskning och för att minska intern byråkrati. (Fördelningsmodellerna förväntas fortsatt vara åtskilda). Innebörden i detta har därefter diskuterats på […]

SUHF förbundsförsamling

I veckan bjud SUHF in till vårens förbundsförsamling i Falun med Högskolan Dalarna som värd. Det pågår två större utredningar på vårt område just nu; dels Lars Haikolas om utbildningsutbud och utvecklingen av utbildningens sammansättning med mera och dels Kåre Bremers om ledning och styrning inom högskolan. Båda rapporterade status just nu och diskuterade en […]

Remiss om kvalitetssystemet

Regeringen skickade förra veckan ut remissen om ett nytt kvalitetssäkringssystem baserat på Harriet Wallbergs utredning. Det är mycket bra att remissen äntligen har kommit. Svaren ska vara inne 8 maj och förhoppningsvis hinner man med att lägga en proposition före sommaren som sedan kan beslutas när riksmötet är igång igen i höst. Förslaget är, som jag […]

Hårda vindar på Miun

I veckan invigdes Mittuniversitetets nya vindtunnel-laboratorium vid SportsTech Research Centre. Det är en helt unik anläggning som kombinerar ett rullband med en kraftig fläkt som kan genererar höga vindstyrkor. Dessutom kan det regna i anläggningen. Det ger helt nya möjligheter för att bedriva avancerad forskning och utveckling; både vad gäller de rent maskintekniska frågeställningar som […]

Ny forskningsproposition 2016

Högskolepolitiken har ju två huvudsakliga inriktningar. Den ena är utbildningspolitisk och har att göra med till exempel dimensionering och inriktning men också med kvalitetssystem, uppföljningar, ersättningsnivåer via prislappar och olika typer av särskilda uppdrag inom utbildningsområdet mm. I huvudsak presenteras utbildningspolitiken i samband med budgetpropositionen när det gäller dimensionering och i en del andra propositioner […]