Remiss om kvalitetssystemet

Regeringen skickade förra veckan ut remissen om ett nytt kvalitetssäkringssystem baserat på Harriet Wallbergs utredning. Det är mycket bra att remissen äntligen har kommit. Svaren ska vara inne 8 maj och förhoppningsvis hinner man med att lägga en proposition före sommaren som sedan kan beslutas när riksmötet är igång igen i höst. Förslaget är, som jag […]

Hårda vindar på Miun

I veckan invigdes Mittuniversitetets nya vindtunnel-laboratorium vid SportsTech Research Centre. Det är en helt unik anläggning som kombinerar ett rullband med en kraftig fläkt som kan genererar höga vindstyrkor. Dessutom kan det regna i anläggningen. Det ger helt nya möjligheter för att bedriva avancerad forskning och utveckling; både vad gäller de rent maskintekniska frågeställningar som […]

Ny forskningsproposition 2016

Högskolepolitiken har ju två huvudsakliga inriktningar. Den ena är utbildningspolitisk och har att göra med till exempel dimensionering och inriktning men också med kvalitetssystem, uppföljningar, ersättningsnivåer via prislappar och olika typer av särskilda uppdrag inom utbildningsområdet mm. I huvudsak presenteras utbildningspolitiken i samband med budgetpropositionen när det gäller dimensionering och i en del andra propositioner […]

Nordiskt rektorsmöte

I veckan så möttes rektorerna inom det Nordiska Universitetssamarbetet (NUS) i Oslo med Universitetet i Oslo som värd. Det brukar vara ett möte vartannat år men detta var, av olika praktiska skäl, den första gången som jag var med och träffade kollegor från samtliga övriga nordiska länder. Bland föredragshållarna fanns den norska kunnskapsministern, Torbjörn Röe Isaksen, […]

RUN-riksdag

Förra veckan avhölls årets så kallade RUN-riksdag med representanter för universitetet och skolhuvudmännen i Jämtland, Västernorrland och Hälsingland. Det var, som brukligt, en stor skara intresserade personer som tog del av det senaste vad gäller lärarutbildningen, rektorsprogrammet, övningsskolor med mera och som delade erfarenheter kring ledarskap (som var årets tema), förändring och utveckling. Pia Sandvik, […]

Styrelsemöte 17 februari

Mittuniversitetets styrelse sammanträdde i Östersund på tisdag den 17 februari. De viktigaste ärendena var fastställande av årsredovisning och budgetunderlag som ska lämnas in till regeringen i februari. Årsredovisningen rapporterar först och främst det ekonomiska resultatet av verksamheten 2014 samt i övrigt väsentliga uppgifter om universitetets verksamhet. Ekonomiskt visar Miun ett överskott på 29,2 mnkr fördelat […]

Världens högsta punkt finns på Mittuniversitetet

Vid Nationellt Vintersportcentrum (NVC), ett av Mittuniversitetets forskningscentra, invigdes idag ett nytt klimatlaboratorium eller höghöjdlabb. I labbet kan man simulera höjd och temperatur för att på så sätt kunna utföra forskning och utveckling inom bland annat idrottsfysiologi och biomekanik. Labbet är unikt i Europa och kan simulera höjder upp till 9.000 meter. Det är alltså […]

Mittuniversitetet 10 år

Den tionde februari 2005 var den dag då Mittuniversitetet formellt invigdes och ersatte den tidigare Mitthögskolan. En stor dag för oss, förstås, för regionen och också för landet som då fick det senaste (sista?) nya universitetet att foga till kartan över rikets lärosäten. Vi kommer att uppmärksamma detta under hela året i anslutning till olika […]

Från trolleri till ramanslag. Och sen?

Allt oftare hörs en kritik av den anslagsmodell som används för att beräkna storleken på utbildningsanslaget för universitet och högskolor. Nyligen publicerades en debattartikel av Lunds och Göteborgs rektorer på det temat i UNT. Man ska dock komma ihåg att ramanslagsmodellen som infördes 1993 löste flera bekymmer med den tidigare anslags- och lönebildningsmodellen. Före 1993 hade kontrollen över […]

Attraktionskraft Östersunds kommun och Mittuniversitetet

Igår undertecknade Mittuniversitetet och Östersunds kommun ett fyraårigt samarbetsavtal som innebär investeringar i forsknings- och utvecklingsarbete inom områden där kommunens och universitetets intressen överlappar varandra. Det är den andra fyra-års-perioden som vi går in i och samarbetet ökar från totalt 34 miljoner under den gågna perioden till 12 miljoner kronor per år; 48 miljoner under […]