Attraktionskraft

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har sedan fyra år tillbaka ett unikt samverkans- och samarbetsavtal som innebär att vi gemensamt går in med ekonomiska resurser för att främja utvecklingen vid universitetet inom områden som är gemensamt prioriterade. Under de gågna fyra åren, 2011 – 2014, har avtalet omfattat 34 miljoner kronor, hälften från vardera part. Resurserna […]

Jämställda forskningsresurser

Statskontoret har, på regeringens uppdrag, utrett hur forskningsmedel fördelas på kvinnor och män inom högskolor och universitet. Uppdraget gavs för ungefär ett år sedan av den dåvarande regeringen och har genomförts under 2014. Slutrapporten finns tillgänglig nu! Man har dels gjort en översiktlig studie av fjorton lärosäten och en närmare studie av tre lärosäten; Linnéuniversitetet, […]

Universitetsstyrelsen 10 december

På Nobeldagen hade Mittuniversitetets årets sista styrelsemöte. Denna gång i Härnösand och med Verksamhetsplan och budget för 2015 som det huvudsakliga beslutet. Regeringskrisen påverkar även oss i och med att vi inte riktigt vet hur budgetförutsättningarna för 2015 ser ut. Vanligen så har vi vid denna tid på året dels tillgång till en budgetproposition som […]

Kvalitet i utbildningen eller i studenternas förmåga?

När det nuvarande kvalitetssystemet infördes så fördes också en diskussion om huruvida ett system som så tungt vilade på studenternas självständiga arbete som utgångspunkt för bedömningen egentligen kunde sägas mäta utbildningens kvalitet. Frågan var om man inte egentligen mätte studenternas individuella förmåga att prestera. Den förmågan varierar ju, naturligtvis, över en population men skulle kunna […]

Rethinking Environmental Consciousness

Under fyra dagar, 5-8 december, har forskargruppen Eco-Humanities (ECOHUM) vid Mittuniversitetet och The Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES) arrangerat ett symposium med temat Rethinking Environmental Consciousness. Det är ett synnerligen rikt program kring ett synnerligen viktigt område! Området är tvärdisciplinärt vilket avspeglar sig i deltagarnas mångfald; allt från miljöteknik till antropologi och litteratur […]

Chefsforum 2-3 december

2-3 december samlades Mittuniversitetets chefer till årets sista Chefsforum. Chefsforum samlas fyra gånger per år för diskussion kring universitetets viktiga utvecklingsfrågor. Det är ett mycket viktigt forum och diskussionerna är både utmanande och intressanta att följa. Denna gång gästades Chefsforum av regeringens utredare Kåre Bremer som leder den så kallade Ledningsutredningen (se tidigare blogginlägg). Tillsammans […]

Antalet studenter fortsätter minska

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar i en nyligen publicerad statistisk analys att antalet studenter i det svenska högskolesystemet fortsätter att minska som en följd av de omfördelningar av utbildningsutrymmet som regeringen (den tidigare) har genomfört under de senaste åren. Minskning under 2014 är något mindre än tidigare år. Minskningen är ca 2.000 studenter jämfört med 2013. Det […]

SportsTech Research Centre

Den 21 november hade jag nöjet och förmånen att vara med när SportsTech Research Centre vid Mittuniversitetet invigdes. Det är vårt senaste tillskott i gruppen av centrumbildningar vid universitetet. Det har varit på gång en tid och det var mycket glädjande att se och ta del av verksamhet som organiseras inom ramen för centrumbildningen. Ambitionerna är höga […]

Arbetsgivardagar och Ledningsutredning

De senaste veckorna har, som sig bör, präglats av många olika möten och diskussioner. Några tycker jag ändå kan förtjäna lite reflektion. Den 11 och 12 november ägnades arbetsgivarfrågor. Den 11/11 arrangerades SUHF:s arbetsgivardag och den 12/11 var det Arbetsgivarverkets årliga dito. På SUHF:s arbetsgivardag diskuterades bland annat det nya omställningsavtalet och vägen mot lönesättande samtal. […]

SUHF förbundsförsamling

Den 22 oktober ägde SUHF:s förbundsförsamling rum, denna gång med Handelshögskolan i Stockholm som värd. Den nya ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, och statssekreteraren, Anders Lönn, besökte förbundsförsamlingen. Det var första tillfället för det nya statsrådet att på ett samlat sätt tala till sektorn. Förbundsförsamlingen ägde rum dagen före regeringens presentation av […]