Rektors blogg

AndersSoderholm

Namn: Anders Söderholm

Befattning: Mittuniversitetets rektor.

Bakgrund: 1991 disputerade jag vid Umeå universitet på en avhandling om organisering av kommunal näringslivsutveckling. Mitt forskningsintresse riktades sedan mot organisationsteoretiska aspekter av projektstyrning, och 1998 blev jag docent och sedemera professor i företagsekonomi 2005.

Mellan 2000-2003 var jag rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Under några var jag också forskningsledare för en forskargrupp som arbetar med forskning om projekt och projektorganiserade företag.

Jag har även varit gästforskare vid Stanford University, Kungliga Tekniska Högskolan och Åbo Akademi, och svensk representant i styrelsen för European Academy of Management och var under tio år ordförande i Svenska Projektakademien.

Sedan 2008 är jag rektor för Mittuniversitetet och sedan 2011 även ledamot i styrelsen för Sveriges Universitets- och HögskoleFörbund (SUHF) samt från 2013 ledamot av Universitetskanslersämbetets insynsråd. Jag är även aktiv i ett antal nationella arbets- och expertgrupper, bland annat som ordförande i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor och ledamot i SUHF:s arbetsgivargrupp.

This page will show details of your email subscriptions. To see the options available to you, click the link in any newsletter email you have received from us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.

Email address