RUN-riksdag

Förra veckan avhölls årets så kallade RUN-riksdag med representanter för universitetet och skolhuvudmännen i Jämtland, Västernorrland och Hälsingland. Det var, som brukligt, en stor skara intresserade personer som tog del av det senaste vad gäller lärarutbildningen, rektorsprogrammet, övningsskolor med mera och som delade erfarenheter kring ledarskap (som var årets tema), förändring och utveckling. Pia Sandvik, […]

Styrelsemöte 17 februari

Mittuniversitetets styrelse sammanträdde i Östersund på tisdag den 17 februari. De viktigaste ärendena var fastställande av årsredovisning och budgetunderlag som ska lämnas in till regeringen i februari. Årsredovisningen rapporterar först och främst det ekonomiska resultatet av verksamheten 2014 samt i övrigt väsentliga uppgifter om universitetets verksamhet. Ekonomiskt visar Miun ett överskott på 29,2 mnkr fördelat […]

Världens högsta punkt finns på Mittuniversitetet

Vid Nationellt Vintersportcentrum (NVC), ett av Mittuniversitetets forskningscentra, invigdes idag ett nytt klimatlaboratorium eller höghöjdlabb. I labbet kan man simulera höjd och temperatur för att på så sätt kunna utföra forskning och utveckling inom bland annat idrottsfysiologi och biomekanik. Labbet är unikt i Europa och kan simulera höjder upp till 9.000 meter. Det är alltså […]

Mittuniversitetet 10 år

Den tionde februari 2005 var den dag då Mittuniversitetet formellt invigdes och ersatte den tidigare Mitthögskolan. En stor dag för oss, förstås, för regionen och också för landet som då fick det senaste (sista?) nya universitetet att foga till kartan över rikets lärosäten. Vi kommer att uppmärksamma detta under hela året i anslutning till olika […]

Från trolleri till ramanslag. Och sen?

Allt oftare hörs en kritik av den anslagsmodell som används för att beräkna storleken på utbildningsanslaget för universitet och högskolor. Nyligen publicerades en debattartikel av Lunds och Göteborgs rektorer på det temat i UNT. Man ska dock komma ihåg att ramanslagsmodellen som infördes 1993 löste flera bekymmer med den tidigare anslags- och lönebildningsmodellen. Före 1993 hade kontrollen över […]

Attraktionskraft Östersunds kommun och Mittuniversitetet

Igår undertecknade Mittuniversitetet och Östersunds kommun ett fyraårigt samarbetsavtal som innebär investeringar i forsknings- och utvecklingsarbete inom områden där kommunens och universitetets intressen överlappar varandra. Det är den andra fyra-års-perioden som vi går in i och samarbetet ökar från totalt 34 miljoner under den gågna perioden till 12 miljoner kronor per år; 48 miljoner under […]

Extern finansiering

För en tid sedan anordnade SUHF en årlig dialog mellan universitetssektorn och de stora externa finansiärerna. De senare omfattar i fösta hand de statliga råden, bland annat VR, och de större stiftelserna som till exempel Strategiska stiftelsen, KK-stiftelsen och Riksbankens Jubileumsfond. Föredragningarna och diskussionerna var intressanta. Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet, visade på innehållet i […]

Rektorsmöte Steningevik

I veckan möttes lärosätenas rektorer för det årliga så kallade rektorsmötet på Steningevik. Ministern för högre utbildning och forskning deltog också och gav sin syn på politikområdet och, det parlamentariska läget till trots, sina ambitioner framöver. Några stora reformpaket eller ambitiösa visioner var det dock inte frågan om utan en mer försiktig och kanske lite […]

Läckan

Idag var en speciell dag. SFS bjöd in till frukost och Högskoleläckan Live på ett café i Gamla Stan. Med noll kronor i budget och noll anställda och utan vare sig strategi eller varumärke så har Facebook-gruppen Högskoleläckan blivit den utan konkurrens främsta tummelplatsen på nätet för högskolepolitisk diskussion och debatt med mer än 4.500 […]

Höst och vår

På sätt och vis är universitetets “årsskifte” i annalkande nu när höstterminen formellt går mot sitt slut. Nästa vecka startar vårterminen och därmed kommer också ett antal nya studenter till oss för att påbörja studier på de program och kurser som då börjar samtidigt som några tar examen denna vecka och en mängd andra byter […]