Budgetpropositionen

Regeringen har nyligen presenterat 2015 års budgetproposition, bara tre veckor efter att man formellt tillträtt. Utgiftsområde 16 heter Utbildning och universitetsforskning och innehåller de delar som direkt berör vår sektor. Förväntningarna var kanske på sina håll höga om att den nya regeringen skulle ange en annan ton och riktning för högskolepolitiken som även skulle förmärkas […]

Från nano-cellulosa till sjukdom som berättelse

I veckan har Mittuniversitetet visat på den stora bredd som verksamheten representerar. Måndag och tisdag var Science and Innovation Days arrangerade av STC och FSCN, två forskningscentra vid universitetet. Syftet var att möte och diskutera mellan forskare/forskningsmiljöer och företag/näringsliv kring gemensamma utmaningar och projekt. Det hela inramades av särskilda företagsutmaningar som företagen angett och av […]

Tal vid Mittuniversitetets akademiska högtid 2014

Herr landshövding, Fru biskop, Promovendi, Installandi, Pristagare, Studenter och medarbetare vid Mittuniversitetet, Gästande rektorer, Tidigare rektorer och prorektorer vid Mittuniversitetet, Företrädare för samarbetspartners inom näringsliv, myndigheter, kommuner, region och landsting, Anhöriga till promovendi och installandi och, Alla övriga gäster! Varmt välkomna till Mittuniversitetets promotions- och installationshögtid 2014! I would like to extend a warm welcome […]

Entreprenörskapsdagarna

Idag hade jag förmånen att vara med under inledningen av årets Entreprenörskapsdagar i Östersund. Temat i år är: Det nya entreprenörskapet och välfärdssamhällets utmaningar.  Det är ett mycket intresseväckande tema där programmet visar prov på en mängd olika sätt där det aktiva entreprenörskapet är en del i lösningen av utmaningar som välfärden står inför. Vetenskaplig ledare […]

Forskarfredag

Den 26 september anordnades Forskarfredag på Mittuniversitetet (och på en mängd andra platser runt om i Sverige och Europa). En del av detta var Forskar Grand Prix som är en lekfull tävling inför publik där forskare på kort tid presenterar sig forskning och sedan bedöms utifrån gestaltning, tydlighet och vetenskaplig förankring. Sex forskare tävlade och […]

Regeringsförklaring

Idag presenterade statsministern sin regeringsförklaring och ministerlista. Flera uttalanden berörde vår sektor. -Fler högskoleplatser i hela landet. Kvaliteten ska höjas. Inget löfte i nuläget om hur många platser. S och MP har ju haft lite olika bud om detta under valrörelsen. Det är inte heller uttalat vad det innebär att säga att kvaliteten ska höjas. […]

UKÄ-konferens

Förra veckan arrangerades UKÄ:s numera årliga konferens om kvalitetssystemet och annat aktuellt som UKÄ arbetar med. I år låg förstås ett viktigt fokus på den utredning som just nu pågår om det kommande kvalitetssäkringssystemet. Jag har kommenterat det arbetet tidigare så här nöjer jag mig med att ånyo konstatera att riktlinjer och utredningsarbetet väl ansluter […]

Ny regering, ny kommission, ny politik?

Mycket händer just nu i vår (politiska) omvärld. EU-kommissionen förnyas och kommer att tillträda i november. I EU ligger utbildning och forskning inom olika generaldirektorat. Det är särskilt forskningen (och innovationer) som tilldrar sig kommissionens intresse och flaggskeppet är förstås Horizon 2020 som nu är under genomförande. På  utbildningssidan är det betydligt mindre regleringar på […]

Fyrklöverns besök i Holland

Innovationskontoret Fyrklövern är namnet på det gemensamma innovationskontoret som vi driver tillsammans med Karlstads och Örebro universitet samt Linnéuniversitetet. Vi har vid några tillfällen genomfört gemensamma studieresor till några lärosäten ute i Europa för att på plats se och diskutera hur man arbetar med, specifikt, samverkans- och innovationsfrågor men också mer allmänt om utvecklingsfrågor vid […]