Arbetsgivardagar och Ledningsutredning

De senaste veckorna har, som sig bör, präglats av många olika möten och diskussioner. Några tycker jag ändå kan förtjäna lite reflektion. Den 11 och 12 november ägnades arbetsgivarfrågor. Den 11/11 arrangerades SUHF:s arbetsgivardag och den 12/11 var det Arbetsgivarverkets årliga dito. På SUHF:s arbetsgivardag diskuterades bland annat det nya omställningsavtalet och vägen mot lönesättande samtal. […]

SUHF förbundsförsamling

Den 22 oktober ägde SUHF:s förbundsförsamling rum, denna gång med Handelshögskolan i Stockholm som värd. Den nya ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, och statssekreteraren, Anders Lönn, besökte förbundsförsamlingen. Det var första tillfället för det nya statsrådet att på ett samlat sätt tala till sektorn. Förbundsförsamlingen ägde rum dagen före regeringens presentation av […]

VBRUS – bäst i världen

Världens bästa regionala utbildningssystem – VBRUS – är den ödmjuka titeln på ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i Mittsverige med stöd från MittNorrland Utbildning. I det pågående projektet så är tre skolor djupt involverade; Fjällgymnasiet, Matfors och Mimerskolan. Varje skola arbetar aktivt med utvecklingsinsatser för att stärka pedagogiskt ledarskap såväl som skolledarskap och förmåga till […]

Rektorsprogrammet

Mittuniversitetet sökte tidigare i år möjligheten att på Skolverkets uppdrag anordna det s.k. rektorsprogrammet. Det är en befattningsutbildning som på uppdrag bedrivs av olika lärosäten runt om i landet och som är obligatorisk för skolledare/rektorer och en möjlighet för förskolechefer. Den period som nu beslutats gäller 2015-2021 och av de som sökte var det sex […]

Budgetpropositionen

Regeringen har nyligen presenterat 2015 års budgetproposition, bara tre veckor efter att man formellt tillträtt. Utgiftsområde 16 heter Utbildning och universitetsforskning och innehåller de delar som direkt berör vår sektor. Förväntningarna var kanske på sina håll höga om att den nya regeringen skulle ange en annan ton och riktning för högskolepolitiken som även skulle förmärkas […]

Från nano-cellulosa till sjukdom som berättelse

I veckan har Mittuniversitetet visat på den stora bredd som verksamheten representerar. Måndag och tisdag var Science and Innovation Days arrangerade av STC och FSCN, två forskningscentra vid universitetet. Syftet var att möte och diskutera mellan forskare/forskningsmiljöer och företag/näringsliv kring gemensamma utmaningar och projekt. Det hela inramades av särskilda företagsutmaningar som företagen angett och av […]

Tal vid Mittuniversitetets akademiska högtid 2014

Herr landshövding, Fru biskop, Promovendi, Installandi, Pristagare, Studenter och medarbetare vid Mittuniversitetet, Gästande rektorer, Tidigare rektorer och prorektorer vid Mittuniversitetet, Företrädare för samarbetspartners inom näringsliv, myndigheter, kommuner, region och landsting, Anhöriga till promovendi och installandi och, Alla övriga gäster! Varmt välkomna till Mittuniversitetets promotions- och installationshögtid 2014! I would like to extend a warm welcome […]

Entreprenörskapsdagarna

Idag hade jag förmånen att vara med under inledningen av årets Entreprenörskapsdagar i Östersund. Temat i år är: Det nya entreprenörskapet och välfärdssamhällets utmaningar.  Det är ett mycket intresseväckande tema där programmet visar prov på en mängd olika sätt där det aktiva entreprenörskapet är en del i lösningen av utmaningar som välfärden står inför. Vetenskaplig ledare […]

Forskarfredag

Den 26 september anordnades Forskarfredag på Mittuniversitetet (och på en mängd andra platser runt om i Sverige och Europa). En del av detta var Forskar Grand Prix som är en lekfull tävling inför publik där forskare på kort tid presenterar sig forskning och sedan bedöms utifrån gestaltning, tydlighet och vetenskaplig förankring. Sex forskare tävlade och […]

Regeringsförklaring

Idag presenterade statsministern sin regeringsförklaring och ministerlista. Flera uttalanden berörde vår sektor. -Fler högskoleplatser i hela landet. Kvaliteten ska höjas. Inget löfte i nuläget om hur många platser. S och MP har ju haft lite olika bud om detta under valrörelsen. Det är inte heller uttalat vad det innebär att säga att kvaliteten ska höjas. […]