Rektorsmöte Steningevik

I veckan möttes lärosätenas rektorer för det årliga så kallade rektorsmötet på Steningevik. Ministern för högre utbildning och forskning deltog också och gav sin syn på politikområdet och, det parlamentariska läget till trots, sina ambitioner framöver. Några stora reformpaket eller ambitiösa visioner var det dock inte frågan om utan en mer försiktig och kanske lite […]

Läckan

Idag var en speciell dag. SFS bjöd in till frukost och Högskoleläckan Live på ett café i Gamla Stan. Med noll kronor i budget och noll anställda och utan vare sig strategi eller varumärke så har Facebook-gruppen Högskoleläckan blivit den utan konkurrens främsta tummelplatsen på nätet för högskolepolitisk diskussion och debatt med mer än 4.500 […]

Höst och vår

På sätt och vis är universitetets “årsskifte” i annalkande nu när höstterminen formellt går mot sitt slut. Nästa vecka startar vårterminen och därmed kommer också ett antal nya studenter till oss för att påbörja studier på de program och kurser som då börjar samtidigt som några tar examen denna vecka och en mängd andra byter […]

FOKUS – Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige

Vetenskapsrådet har nyligen presenterat en modell för utvärdering av forskning vid svenska universitet och högskolor. Utvecklingen av modellen – som man kallar FOKUS, Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – har föranletts av ett regeringsuppdrag som den tidigare regeringen gav VR. Avsikten med modellen är dels att utvärdera all forskning och dels att kunna omvandla utvärderingsresultatet till resurser. […]

Attraktionskraft

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har sedan fyra år tillbaka ett unikt samverkans- och samarbetsavtal som innebär att vi gemensamt går in med ekonomiska resurser för att främja utvecklingen vid universitetet inom områden som är gemensamt prioriterade. Under de gågna fyra åren, 2011 – 2014, har avtalet omfattat 34 miljoner kronor, hälften från vardera part. Resurserna […]

Jämställda forskningsresurser

Statskontoret har, på regeringens uppdrag, utrett hur forskningsmedel fördelas på kvinnor och män inom högskolor och universitet. Uppdraget gavs för ungefär ett år sedan av den dåvarande regeringen och har genomförts under 2014. Slutrapporten finns tillgänglig nu! Man har dels gjort en översiktlig studie av fjorton lärosäten och en närmare studie av tre lärosäten; Linnéuniversitetet, […]

Universitetsstyrelsen 10 december

På Nobeldagen hade Mittuniversitetets årets sista styrelsemöte. Denna gång i Härnösand och med Verksamhetsplan och budget för 2015 som det huvudsakliga beslutet. Regeringskrisen påverkar även oss i och med att vi inte riktigt vet hur budgetförutsättningarna för 2015 ser ut. Vanligen så har vi vid denna tid på året dels tillgång till en budgetproposition som […]

Kvalitet i utbildningen eller i studenternas förmåga?

När det nuvarande kvalitetssystemet infördes så fördes också en diskussion om huruvida ett system som så tungt vilade på studenternas självständiga arbete som utgångspunkt för bedömningen egentligen kunde sägas mäta utbildningens kvalitet. Frågan var om man inte egentligen mätte studenternas individuella förmåga att prestera. Den förmågan varierar ju, naturligtvis, över en population men skulle kunna […]

Rethinking Environmental Consciousness

Under fyra dagar, 5-8 december, har forskargruppen Eco-Humanities (ECOHUM) vid Mittuniversitetet och The Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES) arrangerat ett symposium med temat Rethinking Environmental Consciousness. Det är ett synnerligen rikt program kring ett synnerligen viktigt område! Området är tvärdisciplinärt vilket avspeglar sig i deltagarnas mångfald; allt från miljöteknik till antropologi och litteratur […]

Chefsforum 2-3 december

2-3 december samlades Mittuniversitetets chefer till årets sista Chefsforum. Chefsforum samlas fyra gånger per år för diskussion kring universitetets viktiga utvecklingsfrågor. Det är ett mycket viktigt forum och diskussionerna är både utmanande och intressanta att följa. Denna gång gästades Chefsforum av regeringens utredare Kåre Bremer som leder den så kallade Ledningsutredningen (se tidigare blogginlägg). Tillsammans […]