Anna-Lena Perdahl

ALP-medel

För cirka tre år sedan togs beslut om att inrätta de s.k. ALP-medlen (allmänna lärosätesprojektmedel). Fram till dess hade medel kunnat sökas ur rektors strategiska resurs för projekt och verksamheter av varierande omfattning och innehåll. Alltifrån mindre summor för konferenser till mer stora utvecklingsprojekt. Någon strukturerad väg för att söka dessa medel eller allmän kännedom …

Victoria Sjöbom

Varför har du svarat på medarbetarenkäten? – Eller, det kanske du inte har gjort? Varför skulle du det egentligen?

Det här blogginlägget kommer inte att vara ett hurtfriskt HR-chefs-inlägg om det fantastiska med medarbetarenkäter utan mer en inblick i mina åsikter om frågan. Om jag får gissa, och det får jag eftersom det är mitt inlägg, tror jag det finns lika många vetenskapliga undersökningar som kan påvisa hur svårt det är att dra slutsatser …

Kicki Strandh

Sundsvalls väg framåt

Sedan i höstas deltar Mittuniversitet i Sundsvalls kommuns utvecklingsarbete ”Sundsvalls väg framåt”. Bakgrunden till arbetet är den strukturomvandling som Sundsvall genomgår. Den strukturomvandling som kommunen trodde skulle ta tre till fem år tar nu istället tre till fem månader på grund av Coronakrisen. Under två veckor i augusti 2020 lades 1 000 varsel i Sundsvall. Därför …

Lotten Glans

Ett hållbart universitet

För en månad sedan fick jag möjligheten att prata på Mittuniversitetets Digitala inspirationsdag om hållbar utveckling under rubriken Vägen mot ett hållbart universitet. Dagen var fylld med inspirerande inlägg och exempel, och var i mitt tycke typisk för det breda engagemang som finns för de här frågorna på vårt universitet. Arrangörerna summerade att dagen varit …

Anders Fällström

Möte med utbildningsministern och samverkan med vår region.

Förra veckan bjöd Sundsvallsregionens styrelse in mig och utbildningsminister Matilda Ernkrans till en dialog kring Mittuniversitetets roll i regionen. Sundsvallsregionen består av de sex kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall. Vid mötet deltog kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer från kommunerna. Syftet var – ur Mittuniversitetets synvinkel – mycket positivt. Kommunerna ville för ministern lyfta …

Håkan Wiklund

Högskolor och stora universitet vinnare i forskningspropositionen

Forskning- och innovationsfrågor behandlats som bekant vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. För en dryg månad sedan presenterades forsknings- och innovationspropositionen för 2021–2024 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige och i april väntas riksdagen ta beslut. Förra gången det var dags, dvs 2016, trycktes mycket på samverkan och …

Håkan Wiklund

Några glädjeämnen från forskningsåret

När vi summerar det gångna året så finns det, pandemieländet till trots, flera glädjeämnen som vi tar med oss in i nästa år. Det allra viktigaste, nämligen allas fantastiska insatser i en minst sagt utmanande tid värmer förstås mer än allt annat. På utbildningssidan har vi som bekant slagit rekord, fler än någonsin vill studera …

Håkan Wiklund

Innovationsstödet under luppen

Den omdiskuterade och 360 sidor tjocka Innovationsstödsutredningen har nu lämnats till regeringen. Utredaren Alf Karlsson konstaterar att Sverige är ett av världens mest innovativa länder men att vi kan bli betydligt bättre på att ta tillvara forskningsresultaten. I utredningen poängteras därför behovet av nyttiggörande och innovation, bland annat utifrån honnörsorden ”likvärdighet” och ”resultatuppföljning”. Utredningen ger …

Håkan Wiklund

Hemmakontoret väcker tankar om framtiden

Under det senaste halvåret har många av oss tömt skrubbar, rensat köksbänkar och inrett mer eller mindre provisoriska hemmakontor till följd av den ovälkomna pandemin. Vi har alla varit tvungna att genomföra stora förändringar på väldigt kort tid. Och med tiden så har även den mest ovane användaren kommit att praktisera alla möjliga digitala mötesformer. …

Håkan Wiklund

UKÄ granskar Mittuniversitetets kvalitetsarbete

Jag är nog inte den ende som tycker att det cirkulerar mycket kring utvärderingar just nu. Utbildningar som inte utvärderas av UKÄ utvärderas av Treklövern, dvs det utvärderingssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som vi driver tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. Dessutom står en förnyad utvärdering av universitetets forskning för dörren. Den …