Gästbloggare

Boende, integration och arbete

En kommun med bra förutsättningar och spännande utsikter är det jag fokuserar på i mitt uppdrag som vd för Timråbo, Timrå kommuns allmännyttiga bostadsföretag. Jag är särskilt stolt över min egen tolkning av vd-uppdraget, nämligen att få agera som ”välkomnade direktör” med huvudansvar för att hälsa människor välkomna till sina hem. Kanske det finaste ansvar …

Mustafa Nourallah

Vad är egentligen FinTech?

Efter finanskrisen 2008 har finanssektorn upplevt flera stora förändringar. En av de mest inflytelserika och spännande förändringarna är Finansiell teknik (FinTech), som erbjuder bankkunder och privatinvesterare moderna, innovativa och prisvärda finansiella lösningar. Avancerad teknik som maskininlärning och Blockchain har spelat en viktig roll i utvecklingen av FinTech-lösningar. Bankkunders och privatinvesterare vilja att använda mobilbankapplikationer, crowdfunding-lösningar, …

Gästbloggare

Varför 15-minutersstaden & varför just nu?

Många menar att Sundsvall just nu är en av Sveriges hetaste städer. Vi på Diös håller med till 100 procent. Vi som lever och verkar här är stolta över allt vår vackra stad har att erbjuda: attraktiva bostäder, moderna kontor, urban service, närhet till natur och hav, ett rikt kulturliv och fina möjligheter att aktivera …

Gästbloggare

Vetenskapliga discipliner som grund för en seriös diskussion om buzzwords

Digitalisering är ett begrepp som ökat markant i användning sedan mitten av 2010-talet och idag är det svårt att prata om, eller skriva om, verksamheters visioner och handlingsplaner utan att använda ordet ”digitalisering”. Oftast i meningen att ”digitaliseringen kommer” och verksamheten behöver förhålla sig till en bild av en naturlig förändring eller som att ”vi …

Gästbloggare

En plats där forskning och näringsliv möts och skapar affärer

Hur kan Mittuniversitetet nå ut med nya, spännande resultat från olika forskningsprojekt till det omgivande samhället? Och hur skapas förutsättningar för näringsliv och forskare att mötas, så att de kan utbyta erfarenheter och skapa nya samarbeten? Det var kärnfrågorna när konferensen Science & Innovation Day grundandes år 2014. Tack vare ett samarbete mellan Mittuniversitetet och …

Gästbloggare

Med goda möjligheter att blomstra

Varma hälsningar från Näringslivsbolaget i Sundsvall. Det är en ära att få göra ett gästinlägg på denna blogg då vi värdesätter det goda samarbete vi har med CER och dess medlemmar. Vi på Näringslivsbolaget har förmånen att dagligdags lyssna till det lokala näringslivets behov samt göra vad vi kan för att skapa bästa möjliga förutsättningar …

Peter Mozelius

En postpandemisk strategi för teknikstött livslångt

Den rådande pandemin har dels fungerat som en katalysator för vidareutvecklingen av teknikstött lärande, dels medfört ett ökat behov av vidareutbildning och omskolning. Hur detta skulle kunna kopplas ihop är en pågående diskussion i många länder och jag har blivit tillfrågad att skriva ett bokkapitel om min syn på denna fråga. I en bok om …

Gästbloggare

Flexibelt och livslångt lärande – bidrar till företags- och branschutveckling

Under drygt två år har jag deltagit i CERs satsning på korta flexibla kurser för vidareutbildning med fokus på förändringsledning. Det har varit mycket lärorikt. Som projektledare på Länsförsäkringar AB arbetar jag kontinuerligt med att utveckla nya sätt för kunskapsinlärning för våra medarbetare. Bland annat håller vi på att ta fram ett nytt diplomprogram, och …

Darush Yazdanfar

Utvecklade bootstrapping-metoder behövs

Närmare 70 000 nya företag startas i Sverige varje år. Ungefär hälften av dessa företag får lägga ned sin verksamhet inom de fem första åren. Ett vanligt problem för nya företag är finansieringen av verksamheten. Många av dessa företag har svårt att få tillgång till externt långfristigt kapital från traditionella finansieringskällor som banker och riskkapitalbolag. …

Mustafa Nourallah

Internationella e-valutan Diem har många nackdelar

Facebook, ett gigantiskt socialt och affärsmässigt nätverk, utvidgar ständigt sina intresse- och verksamhetsområden. Nu lanseras en ny internationell e-valuta som heter Diem, men denna e-valuta riskerar att leda till negativa konsekvenser för vårt samhälle. För några år sedan infördes en lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. För att bidra till …