Peter Öhman

Lilium och Mitthem agerar snabbt i coronatider

Sverige håller på att stängas ned och samhällsystemen testas till det yttersta. Börserna rasar, varslen ökar och företag går omkull. I denna tid vill vi tillsammans med våra vänner och partner i CER-nätverket försöka ingjuta mod och stötta regionens näringar och de företag som är i kris.

Lilium fastigheter är ett av företagen i CER-nätverket som nu drar ett viktigt strå till stacken. Till följd av de beteendeförändringar som coronaepidemin orsakat bland konsumenter i allmänhet erbjuder företaget sina hyresgäster i de mest drabbade branscherna (som hotell- och konferens, restaurang, konfektion och småbutiker) möjligheten att få ett likviditetsstöd i form av ett marknadsföringsbidrag motsvarande 10 procent av omsättningen under de kommande månaderna april-juni.

Samtidigt vill Lilium Fastigheters styrelseordförande Peter Gotthardsson uppmana alla att aktivt stödja våra lokala handlare då varje krona som det handlas för ger den enskilda handlaren ett extra likviditetstillskott i denna svåra tid. Den insats som vi som konsumenter gör kan vara avgörande för många affärsidkares och deras anställdas framtid.

Även Mitthem väljer att agera snabbt. För att minska risken för smittspridning kommer så kallat icke-akut underhåll, som inte redan är inplanerat, att skjutas en tid framåt. Samtidigt har bolaget, som också ingår i vårt nätverk, beslutat att tidigarelägga planerat utvändigt underhåll för att den annalkande situationen inte ska slå lika hårt mot lokala företag som annars skulle vara fallet. Genom att byta tak och måla fasader nu i stället för senare bidrar Mitthem till att förbättra utemiljön för sina boende samtidigt som bolaget skapar arbetstillfällen för lokala företag. Mitthems vd Lotta Björklund är glad över att bolaget har möjlighet att göra snabba omprioriteringar för den goda sakens skull.

Samhällsekonomiskt är våra företag och företagares fortlevnad inte bara en fråga för affärsidkare och anställda, utan en grundförutsättning för allas vår välfärd. När förutsättningarna förändras på det sätt vi nu ser slås benen undan för många företag. Exempelvis har olika restriktioner gjort att branscher som bygger sin verksamhet på möten i princip har fått näringsförbud och osäkerheten om vad som ska hända sprider sig som en löpeld. När människor slutar resa, gå ut och äta och konsumera står Sundvalls och andra städers restauranger och affärer mer eller mindre tomma. Medborgarnas rädsla och därtill ändrade konsumtionsbeteenden kommer sedan att slå mot bransch efter bransch i företagens ekosystem.

I dagarna konstaterade Konjunkturinstitutet att Sverige är på väg in i en djup och lång lågkonjunktur och flera ledande ekonomer varnar för att kampen mot coronaviruset riskerar att leda till en ekonomisk depression som vi inte sett sedan 1930-talet. Det är alltså en utveckling värre än den som följde i spåren av den globala finanskrisen för drygt tio år sedan. Inte heller denna gång går det att förlita sig på att statens krispaket ska kunna rädda särskilt många småföretag och det varnas för att en ekonomisk depression kan få lika stora eller större negativa effekter på folkhälsan än coronaviruset.

Mot denna bakgrund ska Lilium Fastigheters och Mitthems initiativ ses som exempel på åtgärder för att försöka motverka den dystra utveckling som ledande ekonomer varnar för. Det finns också ett signalvärde i att ett ekonomiskt stabilt privatägt fastighetsföretag som Lilium Fastigheter väljer att ge sina hyresgäster – företag i särskilt drabbade branscher – ett välbehövligt likviditetstillskott. Det signalerar att företagen och företagarna är viktiga för Sundsvall och Sundsvalls stenstad, för övriga kommuner i vår region och för oss alla. De omprioriteringar som det kommunala bostadsbolaget Mitthem gör signalerar, på liknande sätt, hur viktigt det är att försöka hålla igång samhället så gott det går i denna svåra tid och att de åtgärder som vidtas kan vara till gagn för företag, boende och staden Sundsvall. Fler åtgärder behövs för att hårt drabbade företag ska överleva och många kan hjälpa till.

Läs mer om Lillium Fastigheters initiativ här: Avtal om marknadsföringsbidrag
Läs mer om Mitthems initiativ här: Mitthem ställer om

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera