Heléne Lundberg

Exempel på kreativa insatser och branschöverskridande samarbeten

Coronakrisen skakar om många branscher och förändringarna kommer att bli stora vare sig vi vill det eller inte. Vägen ut ur krisen kan kräva kreativitet och nya lösningar – inte minst i form av branschöverskridande samarbeten. Samarbete har ofta visat sig skapa nya möjligheter och vi ser allt fler exempel på detta. I Linköping får nu handlarna gratis disponera kommunens cykelpool för att kunna utföra hemleveranser till de som befinner sig i hemmakarantän. Ett annat exempel är matvarubutikerna som har ett ökat behov av personal på grund av ökad efterfrågan av hemleveranser och ökade inköp i övrigt, till exempel beroende på färre restaurangbesök. De har på flera platser i landet vänt sig till hotellen som tvärt om behöver permittera personal och hittat överenskommelser för att ”låna” personal och för ett gemensamt bästa överbrygga en svår period. Även Apotea har vänt sig till hotell- och restaurangbranscherna för att täcka sitt behov av nyanställning och friställda flygvärdinnor och flygvärdar genomgår nu en utbildning för att kunna ta jobb inom vården under sin permittering. Ett annat, verkligt generöst, exempel är American Express som enligt sin nordiska VD skänker hela sitt betalda annonsutrymme till den krisdrabbade restaurang- och krogbranschen under två veckor, vilket underlättar för dem att nå ut med nya erbjudanden om hemleveranser och liknande.

Föreningen Svensk Handel har i samma anda lanserat en förmedlingstjänst för att underlätta för företag att låna personal av varandra. Företag kan där anmäla intresse för att låna ut eller hyra personal och sedan förmedlar Svensk Handel kontakt. Som de själva uppger är det ingen ny ide att samarbeta på detta sätt. Bland de småländska småföretagen finns en lång samarbetstradition och redan för många år sedan gick till exempel 20 företag i olika branscher ihop i en bemanningspool. Tanken var att hantera konjunkturskillnader och kunna hyra/hyra ut personal vid upp/nedgångar i den egna konjunkturcykeln. Ett litet påslag på uthyrningslönen gick till de administrativa kostnader som uppstod. Den anställde behöll sin anställning i det uthyrande företaget men fick ofta nya erfarenheter och kompetenser i samband med uthyrningen. Detta exempel visar att den här typen av samarbeten inte bara fyller en funktion i kristider, de kan vara till nytta i många sammanhang och över lång tid.

Nätverkssamarbete är även grundtanken bakom CER. CER bildades just för att de ingående företagen skulle få en plattform för att kunna mötas och hitta möjligheter att stötta varandra på olika sätt. Vi har redan sett många resultat: bildandet av en forskningsstiftelse, gemensamma seminarier för att lära av, och tillsammans med, varandra, mm. Förhoppningsvis kommer ett ljus i mörkret att bli att nya, givande samarbeten utvecklas under denna Coronaperiod.

Vägen ut ur krisen kan kräva kreativitet och nya lösningar – inte minst i form av branschöverskridande samarbeten.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera