Edith Andresen

Sundsvalls restauranger i nytt kooperativt och strategiskt samarbete

Coronakrisen har fått stora ekonomiska konsekvenser för restaurang- och nöjesbranschen. Så även i Sundsvall där restauranglokaler gapar tomma eftersom allt fler kunder väljer att stanna hemma. Företagens förmåga till anpassning är dock stor och många av restaurangerna erbjuder nu Take Away eller utkörning för att hålla verksamheterna flytande.

I nystartade grupper på Facebook delas information om den nya tuffa situationen av både restaurangägare och privatpersoner, vilket har lett till att många har ställt om sina konsumtionsvanor till att hämta mat i stället för att äta ute. Anna Frisk, som driver flera restauranger, gläds åt detta men bedömer att mer behöver göras. Ägare till några av Sundsvalls mest välbesökta krogar och restauranger går därför samman i ett kooperativ för att lösa den omedelbara krisen.

Forskning inom CER visar att strategiska samarbeten som detta skapar en arena för utveckling av nya affärsmöjligheter, produkter eller tjänster, men även nya arbetssätt som ger berörda företag förutsättningar att möta den kris som uppstått. CER har bistått i utvecklingen av kooperativet och utgångspunkten har varit att samarbetet i sig, dialogen, det gemensamma målet, aktiviteterna och medlemmarnas möjligheter att hjälpa varandra kan ge ”råg i ryggen” och visst hopp inför framtiden. Tidigare CER-studier av strategiska nätverk visar också att nätverkssamarbeten skapar förutsättningar för att lösa uppgifter som de medverkande företagen annars inte klarat av att lösa på egen hand. För en forskare inom marknadsföring med fokus på etablering och stöd av strategiska nätverksprocesser, affärsutveckling, innovation och koordinering av sådana processer, är det viktigt att stötta den nu inledda etableringen. Tidigare studier visar dock att branschsamverkan mellan konkurrenter är komplex och kräver medveten koordinering, men att den också kan vara mycket framgångsrik.

Delar av medlemmarna i restaurangkooperativet.

I kooperativet kan både privatpersoner och företag som visat engagemang via sociala medier gå in som investerande medlemmar och bidra med insatser samt  s.k. crowdfunding. På kort sikt ska de insamlade pengarna gå till att hjälpa medlemsföretagen med likvida medel. I ett längre perspektiv vill medlemmarna tillsammans med restauranggästerna utveckla stadens restaurang- och nöjesliv. Utgångspunkten för samarbetet i restaurangkooperativet är att konsumenter och producenter jobbar tillsammans på ett nytt sätt. Susanne Vinderå, verksamhetsledare på Coompanion Västernorrland, har bistått med det praktiska kring etableringen.

Initiativtagarna menar att detta är något unikt eftersom företag inom restaurangbranschen historiskt sätt inte är vana att arbeta tillsammans. Detta är ett exempel som kan inspirera till fler strategiska samarbeten. Tillsammans är det möjligt att skapa något stort och nytt!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera