Gästibloggare

Corona väcker oanade förmågor även hos stat, regioner och kommuner

Vem kunde ens ana att detta skulle ske? Det känns ibland som att krisen har hållit på i en evighet trots att det inte är mer än fyra veckor sedan den tog fart på riktigt. På Handelskammaren Mittsverige hade vi fullt upp med att planera för genomförandet av det första Näringslivsparlamentet i Jämtland/Härjedalen i mitten på mars och blev lite brydda när en av våra gästföreläsare från Bryssel ställde in, för några tankar på att själva ställa in vårt stora event fanns inte. Två dagar senare fick vi ändå göra det eftersom många företag hade börjat besluta om policys som var mycket striktare än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderade.

Samma morgon som Näringslivsparlamentet ställdes in gick vi ut med en enkät till våra medlemsföretag med frågor kring hur Coronautbrottet påverkade deras verksamhet. Svaren smattrade in. Aldrig förr hade vi sett så snabbt gensvar från våra medlemsföretag på en enkätundersökning. Två veckor senare gjorde vi en uppföljande enkät uppbackade av kommuner, regioner och andra näringslivsorganisationer och fick över 1700 svar.

När vi började analysera svaren från enkäten var det tydligt att detta var allvarligt. Nästan 70% av företagen såg en risk att inom tre månader behöva minska sin kostnadsbas. Ca 80% ansåg att affärerna redan där och då hade påverkats negativt av situationen och över 60% ansåg att detta kommer att få långsiktigt negativa effekter på verksamheten.

Ropen på hjälp från företagen blev allt högre och vi vet ju att Sverige ibland kan vara ett byråkratiskt land där även enkla beslut kan dra ut på tiden. Men ganska snabbt sträckte staten ut handen och bad om inspel på åtgärder som skulle kunna underlätta för företagen. För Handelskammarens del var det Handelsministern Anna Hallberg som bjöd in till dialog vid upprepade tillfällen både för att ta emot förslag men också presentera de åtgärder man hade beslutat om.

”Det är många som gör sitt yttersta för att lösa de dagliga utmaningar som orsakas av Coronautbrottet, säger Oliver Dogo, VD på Handelskammaren MittSverige”.

Även på kommunal och regional nivå har man hittills under krisen visat framfötterna. Snabb och prioriterad hantering av företagsstöd, tillfälligt eller helt borttagna kommunala avgifter, snabba beslut kring exempelvis uteserveringar, inrättande av näringslivssupport med mera vittnar om att det finns en flexibilitet och förmåga som inte lika tydligt har visats i tider före krisen. Det visar att det går att göra mycket och att göra det snabbt och ändå hålla sig inom lagar och regler. Det är något som vi har efterfrågat under en längre tid och som jag hoppas fortsätter på samma sätt även när vi kommer tillbaka till ett normalläge igen.

Det är många som gör sitt yttersta för att lösa de dagliga utmaningar som orsakas av Coronautbrottet. Vi har ett gott samarbete mellan de olika näringslivsorganisationerna. Samverkan och dialogen med regioner och kommuner fungerar också bra. Det  var välutvecklat redan före utbrottet men visar sig nu fungera även i krisläge.

Till sist så får vi enligt många experter se fram emot en riktig hemester i år tillsammans med nära och kära. För det är viktigt att vårt samhälle fortsätter fungera, att de som är friska och kan arbeta får möjlighet att göra det. Det är viktigt att vi handlar hos och stöttar våra lokala och regionala företag så att de får finnas kvar när vi kommer ut på andra sidan.

Oliver Dogo, VD Handelskammaren MittSverige

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera