Gästibloggare

Sju tips till dig som företagare i Coronatider

Coronaviruset har spridit sig snabbt och påverkar hela vårt samhälle och den här regionen är naturligtvis inget undantag. Coronautbrottet drabbar många branscher och det är osäkert hur utdraget nuvarande läge kommer att bli. För att undvika att livskraftiga företag slås ut har ett antal åtgärder sjösatts från regeringen den senaste tiden.

På Nordea har vi samlat information om vad dessa åtgärder och rådande läge innebär i praktiken för företagare och privatpersoner.  Informationen hålls hela tiden uppdaterad på www.nordea.se/corona.

Maria Wessén och Gustav Westberg, Nordea.

Vi ser en stor efterfrågan från både företagare och privatpersoner på rådgivning i dessa tider, vilket också förändrat vårt sätt att mötas.  Andelen digitala rådgivningsmöten låg kring 30 % före coronautbrottet till att nu ligga på ca 70 %. Rådgivningsmötena visar att företagare behöver tänka på hur de ska klara av situationen just nu (med effekter på personal, kunder och leverantörer) samt hur de ska agera om vi står inför en lågkonjunktur. Här har vi sammanställt några saker att ta fasta på för att försöka säkra företagens överlevnad:

  • Se över intäkterna
    Skaffa dig en realistisk bild över dina intäkter. Vet du redan nu att några intäkter kommer falla bort eller finns det andra du fortfarande kan förlita dig på? Försök göra scenarier för vilken kostnadskostym du kan bära, och vilket likviditetsbehov du har.
  • Se över kostnaderna

Vilka kostnader kan du skära i på kort respektive lång sikt? Och vilka åtgärder bör du genomföra för att ditt företag ska bli mer motståndskraftigt? Det kan exempelvis handla om att vänta med investeringar, senarelägga rekryteringar eller se över sin hyressituation.

  • Se över affärsmodellen

Är effekterna vi ser av coronautbrottet tillfälliga eller inte? Fundera på hur din affärsidé står sig i en eventuell lågkonjunktur. Om du ska ha möjlighet att bygga om eller anpassa din affärsidé gäller det att börja direkt. Särskilt viktigt är detta för företag som säljer ”nice to have” produkter, det vill säja varor eller tjänster som kunder kanske väljer bort i tuffare tider.

  • Se över finansieringsstrategin

De entreprenörer som är beroende av externt kapital bör tidigt ta en dialog med sina investerare för att förstå var de står och hur de tänker agera framåt. När börsen går ner finns det risk att affärsänglar och andra investerare blir mindre benägna att satsa på relativt riskfyllda investeringar i entreprenörsdrivna bolag. Säkerställ att du vet vad som gäller för just ditt bolag och anpassa din strategi efter det.

  • Se över leverantörskedjan och avtalen

Vad är det som gäller rörande avtal och vilka konsekvenser får de eventuellt nya förutsättningarna för bolaget? Innebär till exempel reseförbuden att det blir stopp i någon del i leverantörskedjan? Vad har dina kunder för möjlighet att säga upp avtal med dig?

  • Ta hjälp av banken

Involvera din bank på ett tidigt stadium för att förstå vad du kan få för hjälp där. Har du en bärkraftig affärsmodell, men har hamnat i likviditetsproblem så vänd dig till din bank och hör dig för vilken hjälp du kan få med krediter. För kunder med befintliga lån erbjuder både Nordea och övriga banker i CER-nätverket amorteringsfria perioder för att göra det lättare att rida ut stormen. 

  • Ta hjälp av ditt nätverk och var kreativ

Samarbeta med andra i samma situation och ta hjälp av ditt nätverk och dina kunder. Försök att vara kreativ och anpassa företaget efter rådande situation.

Maria Wessén, Företagschef Nordea Mittsverige och Gustav Westberg, kontorschef Nordea Sundsvall.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera