Edith Andresen

Social mobilisering och nätverkssamarbete – metod för utveckling i kristider

Varje kris bär med sig ett frö till förnyelse – en möjlighet att ställa om, tänka nytt och göra annorlunda. I Corona-stormen är det viktigt att också blicka tillbaka på andra kriser för att se hur lösningarna såg ut då. Ett sådant exempel kan vi hämta från Framtidsarbetet i Härnösand där Mittuniversitetets nedläggning berörde många kommuninnevånare djupt. Den stolta lärostaden med hundraårig tradition tappade sin identitet, kringliggande företag sina kunder, staden flera tusen studenter och fastighetsbolag sina hyresgäster. I tillägg skulle hela personalstyrkan förflyttas från orten varje dag. Vi kommer alla ihåg upprördheten, protesterna och tidigare statsminister Fälldins återlämnande av sin hedersdoktorshatt – inför ett hungrigt pressuppbåd.

Engagemanget i ”Framtid Härnösand” var stort från privatpersoner, företag, ideella föreningar, offentliga organisationer och politiken skriver Edith Andresen.

Men vad hände efter det? Jo folk mobiliserade, först för att protestera och argumentera emot denna nådastöt, sedan för att samla kraft och hitta nya vägar. Forskare vid CER var med på denna initialt självorganiserande underifrån-rörelse i en stödjande roll. CER kom in i processen när fyra grupper formerats och brainstormingen var i full gång för att hitta nya möjligheter kopplat till områden som hållbarhet, företagande, utbildning och boende. Deltagarnas förväntningar, intressen, behov och engagemang undersöktes genom en enkät. Engagemanget i ”Framtid Härnösand” var stort från privatpersoner, företag, ideella föreningar, offentliga organisationer och politiken. Många idéer kom fram under dialogerna och konkreta initiativ togs som ett resultat av detta arbete. Även några lite större och nyskapande projekt initierades varav det i regionen nu kända företaget Peckas Naturodling, med kretsloppssystem av tomater och fisk, är ett exempel på. Det var även starten för Härnösands kommuns satsning på att bli ett centrum för framtidens livsmedelsindustri – då i nära samarbete med flera universitet. Det är lätt att se sådana kunskaper som ovärderliga även i en nära framtid. I veckan flyttar även en grupp medarbetare från Mittuniversitetet tillbaka in i Sambiblioteket– så lärostadens rot finns kvar i myllan, men ”skotten” är många och nya.

Dialogen och interaktionen i de fyra fokusgrupperna påvisade ett behov av att koordinera strategiskt utvecklingsarbete, vilket resulterade i tillsättningen av en utvecklare/processledartjänst. I kraft av uppdraget att initiera, stötta och koordinera kommunala utvecklingsprocesser kunde Anneli Kuusisto stötta processen vilket renderade i en tillväxtstrategi för Härnösand. Ingen kan påstå att detta var en linjär och enkel process att koordinera och driva – det är inte enkelt att orkestrera innovativt samarbete som sker på olika nivåer med aktörer som arbetar utifrån skilda logiker och incitament. CER har genomfört flera studier som visar just detta. Det är också högst sannolikt att de som deltog har skilda upplevelser av samarbetsprocessens utfall. Men ingen kan tycka olika om att självorganisering, mobilisering och samarbete i nätverksliknande grupper skapade en grund för stadens framtid gestaltad i tillväxtplanen med utgångspunkt i kommuninnevånarnas behov och idéer.

Fröet till detta nya fanns i krisen. Vad vi kan lära av det är att mobilisering, dialog och samarbete kan vara vägen framåt även i Corona-stormen. CER har kunskaper som kan stödja er i detta.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera