Anna-Karin Stockentrand

Distansarbete – inte bara nackdelar

Just nu är vi många som arbetar hemifrån. Vi möts i den virtuella världen. Talar i telefon, ses via Skype och Zoom. Datorskärmen med alla kollegornas ansikten i fyrkanter bredvid varandra har snabbt blivit en vana.

Det kan kännas tråkigt att inte kunna mötas i verkligheten. De informella fikastunderna försvinner och de spontana mötena och samtalen uteblir. Arbetet blir både ensamt och lite trist, även om man vet att det är så det måste vara just nu. Mitt i utmaningen kan det dock finnas nya, lite oväntade lärdomar att dra. I detta sammanhang vill vi på CER gärna delge forskning som ger viktiga insikter kring distansarbete och jämställdhet.

För två år sedan skrev Dagens Nyheter (DN) ett reportage om distansarbete och hänvisade då till en studie som gav nya insikter kring ledarskap och jämställdhet I artikeln beskrivs hur tidigare forskning visat att människor generellt har en tendens att värdera ledare utifrån kön, utseende och utbildning och att kvinnor i första hand uppfattas som just kvinnor och först i andra hand som chefer (Sauer 2008, 2011; Scott och Brown, 2006). Den svenska professorn Lena Zander kunde dock, i ett stort internationellt forskningsprojekt om samarbeten i team mellan olika länder, konstatera att dessa aspekter försvann vid ledning på distans.

Professor Zander säger till DN att det är lättare för människor att vara kritiska när man arbetar nära och är på samma plats och påpekar vidare att ”på avstånd fokuserar de mer på själva sakfrågan och arbetsuppgifterna – mindre på personen. Utrymme för förutfattade meningar minskar.”

På CER tycker vi att det i en tid som denna är av stort värde att lyfta fram den här typen av forskning då den kan hjälpa till att se andra värden med distansarbete än något som är framtvingat för att minska smittspridningen. Kanske kan coronakrisen vara ett tillfälle att fördjupa insikterna kring hur ledarskap och medarbetarskap fungerar och hur distansarbete kan göra så att talanger får tillfälle att visa vad de går för. Vi studerar gärna olika frågor om vad ni kan ta med er från distansarbete.  Som en första åtgärd kommer vi att bjuda in till ett webbinarium om distansarbete den 14 maj. Förhoppningsvis tar ni då tillfället i akt att på distans få veta mera om att distansarbete inte bara är någonting negativt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera