Gästibloggare

Friedrich Bünsow – superentreprenören!

Året är 1845 och en ensam ung konstnärsson från Kiel vid namn Friedrich Bünsow stiger i land på Skeppsbron i Stockholm. Ingen kunde ana att just den här ynglingen från Tyskland skulle komma att kröna sin bana som en av Sveriges rikaste personer. Vem kunde veta att han skulle bygga upp ett stort imperium tack vare sitt mod och sin näsa för affärer. Eller var det helt andra faktorer och förutsättningar som möjliggjorde hans ekonomiska framgång? Kan vi idag, 175 år senare, skapa liknande förutsättningar för morgondagens entreprenörer genom att lära av vår historia och denne superentreprenör Friedrich Bünsow?

Unge herr Bünsow börjar sin karriär som bokhandelsbiträde i Bonniers bokhandel i Stockholm, men hör talas om det gröna guldet i norr och beger sig till Norrland, framtidslandet. I Sundsvall får Bünsow arbete hos sin morbror som äger en trävarufirma. Hans resa inom skogsindustrin tar fart och när han investerar i den nya tekniken, ångsågen, börjar kapitalet strömma in. Skönvik var centrum för hans business med ångsåg, hyvleri, gjuteri och mekanisk verkstad.

Men Bünsow lutar sig inte tillbaka och nöjer sig med verksamheten i Skönvik. Entreprenören ger sig in i nya branscher och satsar stort. Och förlorar stort. Som för många andra entreprenörer är vägen sällan spikrak utan ofta snårig och krokig. Men Bünsow hittar tillbaka efter förluster och nästan konkurs – och satsar stort igen.

Bünsows liv var inte bara affärer och industrier. Familjen med hustrun Allona och deras barn spelade en central roll i hans liv. Liksom konsten. Han gav stöd till konstnärer och donerade till museer och universitet. Parets ”sommarstuga”, slottslika Villa Merlo, är ett häftigt exempel på Bünsows ambition och hans mod att sticka ut. 

1897 dör Friedrich Bünsow, 73 år gammal. Men arvet lever vidare genom Skönvik, en del av grunden till skogskoncernen SCA. Hans intresse för konst och arkitektur finns kvar, ett värdefullt kulturarv. Arvet i form av hans mod att prova ny teknik och nytänkande är fortfarande lika aktuellt idag, 175 år senare.

Bünsow är en sann inspiratör och vi behöver fler i samma anda. Inte minst när kriser som den pågående Coronapandemin gör sig påminda. För att fortsätta att inspireras och hedra hans minne har vi etablerat Bünsow Business Growth Forum, en viktig nationell arena i syfte att skapa tillväxt och intresse för vår region. En arena som möjliggör träffar med beslutsfattare från olika branscher, innovatörer, entreprenörer, nyckelpersoner från näringsliv, offentlig sektor och politiken. Föredrag, diskussioner och aktiviteter kombineras i en mix av programpunkter som stimulerar till nytänkande och nya affärer.

När jag reflekterar över Bünsows liv så tror jag inte att det bara var hans entreprenörskap som skapade framgångarna. Kapitalet han ärvde, hans nätverk och affärskontakter men också hans trygga privatliv och intresse för konsten var såklart viktiga faktorer. Men jag är också övertygad om att miljön i Sundsvallsregionen under den här epoken var extremt gynnsam. Richard Florida1 skulle säkert ha gett oss det bästa bohem- eller mångfaldsindex under den här tiden. En plats med kreativa människor från hela Europa, en öppen och stimulerande plats med teknologi, talang och tolerans. Självklart förekom även allvarliga samhällsproblem som gällde sociala förhållanden och orättvisor, men det får bli en egen blogg.

Det jag vill avsluta med är att jag tycker vi måste börja fundera på hur vi tillsammans kan vara med och bidra till en Sundsvallsregion som återigen attraherar unga kreativa talanger och drivande entreprenörer från hela världen. Vad passar bättre än att göra det idag, den 10 juni, på Friedrich Bünsows födelsedag!

Maria Åslin, Projektledare för Bünsow Business Growth Forum


1 Richard Florida, amerikansk professor som är upphovsmannen till begreppet ”Den kreativa klassen”.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera