Gästibloggare

Hur lockar vi kompetens till en bransch vars produkter och levererade tjänster kan upplevas som ett nödvändigt ont?

Länsförsäkringar Västernorrland firade 175 år som bolag under 2019. Historiken kring det kundägda bolaget handlar om hur försäkringskollektivet delat på ekonomiska risker över decennierna. Affärsmodellen idag är snarlik den som var aktuell före förra sekelskiftet men riskerna, teknikutvecklingen och kundbeteenden samt förväntningarna är givetvis helt annorlunda. Situationen är likartad i hela försäkringsbranschen. Låt oss här utgå från tre frågeområden:

Var vill kunden möta oss? Finns fortsatt behovet av fysiska lokala kontor?
Detta är två relevanta frågor i tider när vi ser att fler och fler företag i branschen gör omfattande förändringar i kontorsnäten. Vi har gjort mätningar och kunnat konstatera att våra kunder uppskattar och nyttjar den fysiska närvaron av våra lokalkontor. Samtidigt gör även vi på Länsförsäkringar stora digitala förflyttningar och möjliggör en allt högre grad av självservice under dygnets alla timmar. Att kombinera öppna kundmötesplatser med digitala kundmöten som fortfarande kännetecknas av en känsla av lokal närvaro är en utveckling som både är kunddriven och samtidigt nödvändig ur ett konkurrensperspektiv. Slaget om kundmötet och huruvida vi lyckas skapa riktiga mervärden som förenklar våra kunders vardag och ökar tryggheten pågår för fullt.

Christoffer Jonsson, Skadechef Länsförsäkringar Västernorrland,
och Charlotta Dückhow, Verksamhetsutvecklare Länsförsäkringar Västernorrland

Vilka behov har morgondagens kunder och vilka mervärden är det som morgondagens medarbetare ska skapa?
Om vi lite förenklat påstår att affärsmodellerna för försäkring sett snarlika ut i 175 år är ju detta ingen garanti för att det kommer att gälla även framåt. Snarare är förväntningarna från marknaden att försäkringsbolag tar ett allt större ansvar för våra gemensamma samhällsutmaningar och gör ännu mer för att förhindra och begränsa konsekvenserna av både ekonomiska, sociala och ekologiska risker. Fler erbjudanden om nya tjänster till våra kunder är att vänta från branschen.

Vilka är då medarbetarna som ska göra denna förflyttning?
Lite stolt konstaterar vi att Länsförsäkringar kommer på en hedrande nionde plats på listan över de mest attraktiva arbetsgivarna inom kategorin Ekonomi i årets undersökning av Young Professional Attraction Index 2020, Academic Work. Bland övriga på listan återfinns globala jätteföretag som Google, Spotify och IBM för att nämna de topp tre placerade. Vi har ett välrenommerat universitet på orten och ett smått unikt branschnätverk i form av CER-nätverket. Allt detta är så klart positivt men vi vet också att det krävs hårt jobb och uthållighet från många aktörer om vi även fortsättningsvis ska locka ambitiösa och kompetenta medarbetare till våra utbildningar, företag och städer. Så låt oss därför:

  1. Fortsätta jobba tillsammans för att synliggöra att vi finns, att vi erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter inom branscher som bara påbörjat sin transformering för att möta morgondagens kundbehov.
  2. Utveckla fler möjligheter till det livslånga lärandet utifrån insikten om att vi mer än någonsin behöver uppdatera och förnya våra kunskaper kring kundrelationer, affärsmodeller och att leda i förändring. Tillsammans kan vi åstadkomma mer.

Och avslutningsvis: Försäkring är inte alls tråkigt utan kan tvärt om vara alldeles, alldeles underbart!

Gästbloggare

Charlotta Dückhow, Verksamhetsutvecklare Länsförsäkringar Västernorrland
Christoffer Jonsson, Skadechef Länsförsäkringar Västernorrland

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera