Tjänstepensionen i tider av kris

Coronapandemin har redan fått förödande effekter på både hälsa och ekonomi världen över – två områden som hänger tätt ihop. I det här inlägget vill jag rikta uppmärksamhet mot ett specifikt område som vi i och med krisen fått extra stor anledning att fundera över, nämligen tjänstepensionen. För människor som inom en ganska snar framtid …

Distansarbete – inte bara nackdelar

Just nu är vi många som arbetar hemifrån. Vi möts i den virtuella världen. Talar i telefon, ses via Skype och Zoom. Datorskärmen med alla kollegornas ansikten i fyrkanter bredvid varandra har snabbt blivit en vana. Det kan kännas tråkigt att inte kunna mötas i verkligheten. De informella fikastunderna försvinner och de spontana mötena och …