En arbetsmarknad i förändring

Något som en ordentlig kris kan åstadkomma är stora förändringar på arbetsmarknaden, både vad gäller vilka jobb som finns och hur dessa jobb utförs. Arbetsmarknaden är den viktigaste källan till inkomst för en majoritet av befolkningen och har varit så under hela den industriella epoken. Sysselsättningsdynamiken – hur arbetsmarknaden förändras – beror på teknisk utveckling, …