Anna Bjärtå

En skål med spagetti

Ju mer man vet dess mindre förstår man.

                                                                 Lao Tze.

När man är doktorand förväntas man, förutom att lära sig forska, även att läsa egna kurser. Just nu går jag en specialistkurs i funktionell neuroanatomi för hjärnforskaren Björn Merker, och det är precis som det låter – SVÅRT! men mycket roligt. Man tror att man kan någonting om hjärnan tills man exempelvis läser att…

“Potential inputs to the motor system from the internal globus pallidus include the reticular substantia nigra, deeper layers of the superior colliculus, periaqueductal gray, pedunculupontine nucleus/midbrain extrapyramidal area, parvicellular reticular nucleus, medullary reticular nucleus, and gigantocellular reticular nucleus.”

Ju mer man lär sig om hjärnan dess ”större” blir den och svårare att få ihop. Den är som ett pussel med oändligt många dimensioner. Man lär sig någonting om en av hjärnans strukturer och upptäcker att den består av ett flertal substrukturer som i sig består av en massa kärnor, som i sig har ett flertal olika funktioner beroende på kopplingar och transmittorer. Då är man nere på cellfunktion och cellstruktur, som i sig är avhängigt genernas uttryck, som i sig är påverkbara av yttre faktorer, som i sin tur påverkar cellstrukturen, som i sin tur påverkar strukturernas uppbyggnad, vilket påverkar hjärnans funktioner, vilket tar sig i uttryck i våra beteenden… och så vidare… Man kan förstås också ta ner det på en lagom nivå och tänka, som Merker uttryckte det:

 ”Att lära sig om neuroanatomi är som att memorera en skål med spagetti”.

fbabef0b96894fe8fc8cf6eae0809eee

Björn är en härlig föreläsare. Han är mycket kunnig och erfaren, med sina nästan 70 år på nacken, men det som gör honom intressant att lyssna på, förutom att han pratar om hjärnan, är hans engagemang och spirituella personlighet. Vi får faktakunskap blandat med en del filosofi, idéhistoria och personliga berättelser.

För övrigt har jag precist slutfört den sista datainsamlingen och efter en första titt på data ser det ut som om att jag kanske kommer att disputera ändå.

På återseende!